Új felszámolási intézmény: a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályai

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2023.03.02 | Követeléskezelés

A különböző okokból elrendelt veszélyhelyzetekre hivatkozással már eddig is több jogterületen, így a felszámolási eljárásokban is számos, az általánostól eltérő szabállyal találkozhattunk.

Egy egészen friss ilyen típusú jogintézmény a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályai, mely 2023. március 2-án lépett hatályba [64/2023. (III. 1.) Korm. rendelet]. Az új szabályokat azokban az eljárásokban kell alkalmazni, melyek az okból kerültek elrendelésre, hogy a cégbíróság hivatalból tudomást szerez arról, hogy a cég

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

(i) több mint négyszáz napja nem tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, és

(ii) az utolsó letétbe helyezett éves beszámolója szerinti értékesítésének nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a tízmilliárd forintot.

Ezen esetekben a cégbíróság 3 munkanapon belül kezdeményezi a cég ellen felszámolási eljárás megindítását.

Az új szabályozás szerint a felszámolási eljárás az anyavállalat adós (a továbbiakban: „adós”), illetve a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet kérelmére is lefolytatható a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen, ha a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet tartozásai meghaladják a vagyonát, illetve a tartozásait az esedékességkor nem tudta kielégíteni.

Az adós meghatározott határidőn belül felhívja a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetet, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül írásban nyilatkozzon a tartozásairól, azok jogcíméről és esedékességéről – külön megjelölve a lejárt tartozásokat –, a kiegyenlítésére rendelkezésre álló vagyonról, illetve annak összetételéről.

A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének teljességi nyilatkozatot kell tennie az általa átadott iratok tekintetében.

Ha a fenti nyilatkozat alapján fennállnak a rendeletben meghatározott feltételek, az adós felhívja a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetet a lejárt tartozások 8 napon belüli kiegyenlítésére.

A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet köteles ezen felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül felszámolási eljárást kezdeményezni, ha a tartozásai meghaladják a vagyonát, illetve a lejárt tartozásait a felhívás szerinti határidőben nem tudja kiegyenlíteni.

A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet felhívás szerinti határidőn belül tájékoztatja az adóst, hogy lejárt tartozásait kiegyenlítette-e.

Fontos szabály, hogy amennyiben a befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet a fizetési vagy a tájékoztatási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell.

A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárásra az a bíróság illetékes kizárólagosan, amely az adós felszámolását elrendelte. A befolyás alatt álló gazdálkodó szervezet ellen más bíróságoknál benyújtott felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmeket a bíróság haladéktalanul az illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja