Új lehetőség, a környezetvédelmi hatósági szerződés

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2023.10.26 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Immár több mint egy hónapja, 2023. szeptember 22-től lehetőség van arra a még fennálló veszélyhelyzet ideje alatt, hogy a 432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi hatóság az ügyféllel valamely jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett környezetvédelmi hatósági szerződést kössön.

A környezetvédelmi hatósági szerződésben az ügyfélnek az alábbiak vállalására van lehetősége:

  • felhagy a jogsértő magatartással, és
  • magatartását a környezetvédelmi hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a környezetvédelmi jogszabályokkal, valamint
  • a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély előírásaival.

A rendelet kimondja, hogy nincs helye a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 26. §-a és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának a környezetvédelmi hatósággal környezetvédelmi hatósági szerződést kötő ügyféllel szemben a szerződésben megállapított teljesítési határidőn belül azon jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a szerződés megkötésére sor került.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A miniszterelnökséget vezető miniszter utasítása szerint a területi környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi hatósági szerződésről szóló 432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet szerinti szerződéskötési szándékról a környezetvédelemért felelős miniszter útján tájékoztatja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert.

Ezen tájékoztatás teljesítése érdekében a területi környezetvédelmi hatóság beszámol az engedélyes tevékenységével összefüggésben előtte indult hatósági eljárásokról, azok eredményéről, a tevékenység környezeti hatásairól, az engedélyes nyilatkozatairól, valamint ismerteti a hatósági szerződés megkötésével – a közérdeknek is megfelelő – várható előnyöket, illetve a megkötés szükségességének okait.

A környezetvédelmi hatóság a tájékoztatással egyidejűleg megküldi az engedélyessel megkötni kívánt hatósági szerződés tervezetét.

A környezetvédelemért felelős miniszter szakmai álláspontjával kiegészítve továbbítja a megkötni kívánt környezetvédelmi hatósági szerződéssel összefüggő dokumentációt, amelyet annak beérkezését követő 5 munkanapon belül – az arra vonatkozó szakmai álláspontjával együtt – a miniszterelnökség közigazgatási államtitkára terjeszt fel a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterhez.

A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a környezetvédelmi hatósági szerződés megkötésére vonatkozó támogató vagy nem támogató nyilatkozatáról a felterjesztést követő 15 munkanapon belül tájékoztatja a környezetvédelemért felelős miniszter útján a területi környezetvédelmi hatóságot.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja