Újra módosult a hulladéktörvény

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2023.01.19 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A téma iránt érdeklődő olvasók bizonyára tudják, hogy hamarosan a MOL érdekeltségi körébe tartozó koncessziós társaság veszi át az Állam hulladékgazdálkodási feladatait. Ebből következően több módosítás történt a hulladéktörvényben, amelyek egy része már 2023. január 1-jén hatályba lépett, egy része pedig 2023. július 1-jén lép hatályba. A jelen bejegyzésben ismertetünk néhány fontosabb módosítást.

A módosítás értelemszerűen érinti a hulladékbirtokosok kötelezettségeit.

A hulladékbirtokosok kötelezettségei körében meg kell különböztetni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső és az ezen fogalmak hatálya alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeket.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az egyes résztevékenységek körébe eső hulladék kezeléséről

(i) a koncessziós társaságnak történő átadás,

(ii) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

(ii) a hulladék fenti pontokban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

(iv) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, vagy

(v) – koncessziós szerződés megkötésének hiányában – az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás útján kell gondoskodni.

Az egyes résztevékenységek körébe nem tartozó hulladék kezeléséről nagyrészt a korábbi módokon kell gondolkodni azzal, hogy a közszolgáltatónak történő átadás lehetősége értelemszerűen megszűnik.

Ha nem az ingatlan tulajdonosa az ingatlanhasználó, az ingatlan tulajdonosa a Koordináló szerv vagy a koncessziós társaság felhívására az ingatlanhasználó személyéről tájékoztatást kell, hogy adjon. A tájékoztatás kiterjed az ingatlanhasználat tényének igazolására és az ingatlanhasználó személyének beazonosítására.

Változott továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási bírság mellett a hulladék elszállíttatásának a végrehajtási eljárásban felmerült költsége is adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, és így érvényesíthető.

Az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatosan a teljesítési határidő 15 napról 30 napra módosult, illetve változtak a teljesítés igazolásának szabályai.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Az elszállítás igazolása körében a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése szerint illetékes területi szervénél az átvevő által az illetékes miniszter rendeletében meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratok vagy a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti szállítási lap, illetve bizonylat átadása szükséges. Az igazolás egy példányát az átvevő az átadással egyidejűleg a kötelezett részére át kell, hogy adja.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja