Urban legenda vagy valóság? Néhány gondolat az inert hulladékról

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.10.05 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Hajlamosak vagyunk azt állítani, hogy az inert hulladék olyan, mint Columbo felesége: mindenki beszél róla, de még senki sem látta.

Nos, a helyzet ennél azért jobb, csak a megfelelő helyen kell keresni a megfelelő terminus technicust.

Ha ugyanis a hulladéktörvényt, vagy a hulladékjegyzéket (http://hulladekok.hu) hívjuk segítségül, valóban nem találjuk benne az inert hulladék definícióját, így könnyen rávághatjuk, hogy olyan, hogy inert hulladék nem is létezik, csak így került be a közbeszédbe, a köztudatba egy egyébként teljesen más fogalom.

Mindazokat, akik nem hisznek az inert hulladékban ki kell ábrándítanom: az inert hulladék fogalma létezik, és meglehetősen pontosan definiált.

A választ – kapcsolódva némileg a bányászati témában született blog-cikkekhez – a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben kell keresni.

E szerint az inert hulladék olyan hulladék, amely semmilyen jelentősebb fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson nem megy át.

Az inert hulladék ugyanis nem oldódik, nem ég, más fizikai vagy kémiai reakcióba nem lép, biológiai úton nem bomlik, nem befolyásol vele érintkezésbe kerülő anyagokat hátrányosan oly módon, hogy környezetszennyezést okozna, vagy károsítaná az emberi egészséget. A hulladék teljes kioldható anyagtartalmának, szennyezőanyag-tartalmának és a csurgalék ökotoxicitásának elhanyagolhatónak kell lennie, és különösen nem veszélyeztetheti a felszíni víz vagy a felszín alatti víz minőségét.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

Az inert hulladék kategórián belül leggyakrabban az építési és bontási hulladékot említik. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy igaz ugyan, hogy a keletkező építési és bontási hulladék legnagyobb hányada inertnek tekinthető, de ez nem feltétlenül a teljes keletkező mennyiségre igaz, azaz az inert hulladék és az építési és bontási hulladék kategóriák nem egymás helyettesítői, a két halmaz nem feleltethető meg teljesen.

Ezt támasztja alá a hulladéktörvény is, amely az építési bontási hulladékot úgy definiálja, hogy az kizárólag az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenységből származó hulladék.

Az inert hulladék pedig ennél tágabb kategória.

A bányászati típusú inert hulladékok pontosan beazonosíthatók, mivel a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat közleményt jelentet meg az inert hulladéknak tekintendő bányászati hulladékok listájáról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben.

A fentihez hasonló kérdésekkel forduljon bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja