Utazzon, de figyeljen a részletekre!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.08.02 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

Nyáron a legtöbb ember – a minden évben – jól megérdemelt szabadságát tölti, amelynek keretében szívesen elutazik az otthonától távol eső, hazai vagy külföldi célállomásra. A pihenni vágyók ilyen esetekben gyakran fordulnak utazási irodákhoz, utazásszervezőkhöz a könnyebb és biztonságosabb szervezés, illetve üdülés érdekében. Jelen cikkünkben ezzel kapcsolatosan szeretnénk pár lényeges dologra felhívni a figyelmet.

Az utazási szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) rögzített vállalkozási szerződés egyik altípusa, amely az utazások során tölt be jelentős szerepet. Ezzel kapcsolatban azonban előbb szeretnénk tisztázni, hogy mit is jelent pontosan az utazási szerződés és milyen részletszabályokra érdemes odafigyelni. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről bővebben a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) nyújt felvilágosítást.

A Ptk. szerint az utazási szerződés alapján a vállalkozó

  • az utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá
  • kapcsolódó szolgáltatások nyújtására,
  • a megrendelő a szolgáltatások átvételére és díjfizetésére köteles.

Az utazási szerződést – annak valamennyi kikötésével együtt – nem kötelező, de érdemes írásban megkötni, és papíron vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani. A Rendelet szerint az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni, írásba foglalt szerződés esetén biztosítani kell annak olvashatóságát is.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Fontos kiemelni, hogy a Rendelet előírásai szerint a szerződésnek tartalmaznia kell többek között az utazással illetve a felekkel kapcsolatos legfontosabb információkat, így például az utazásszervező, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát, nyilvántartásba vételi számát, az utas nevét, lakcímét, elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, valamint a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját, forintban meghatározva.

A szerződés megkötésekor a szolgáltatás díja – előleg jogcímén – legfeljebb 40%-ának befizetése követelhető a megrendelőtől. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. A fizetendő teljes díj megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a (külföldi) közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

Érdemes arra vigyázni, hogy alapvetően az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik.

A Rendelet rendelkezései alapján az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően a szerződést bármikor felmondhatja. A szerződésben viszont az utazó felmondása esetére bánatpénz köthető ki, amelynek mértéke maximum a részvételi díj összegéig terjedhet.

A Ptk. deklarálja viszont, hogy az utas még az utazás megkezdése előtt az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Erről az utasnak haladéktalanul tájékoztatnia kell az utazásszervezőt. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

Végül lényeges szabály az is, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga vagy más utazási szolgáltató köteles.

Ha Önnek is szakszerű segítségre van szüksége szerződéseinek elkészítéséhez vagy meglévő szerződéseinek véleményezésére úgy bátran forduljon az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőihez, akik garantáltan tudnak segíteni problémás ügyeiben!

 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja