Váltó 2018-ban… Egyáltalán miről van szó pontosan? (I. rész)

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2018.03.01 | Követeléskezelés

Sok helyről hallhatjuk, hogy reneszánszát éli a váltó jogintézménye, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogy valójában milyen felelősséggel kell számolniuk, ha kiállítanak egy váltót, vagy amikor váltókezességet vállalnak. A főként csak Jókai-regényekből ismert egyszerű papírdarab aláírását könnyen megbánhatja az ember, ugyanis komoly anyagi felelőssége lehet a váltó kiállítójának, a váltó birtokosának pedig igen egyszerű dolga van az érvényesítés során. Nézzük meg, pontosan mivel van dolgunk!

Először is, a váltó egy értékpapír, ami alapján a váltó kiállítója tulajdonképpen elismeri, hogy tartozik valakinek, és vállalja azt, hogy a követelés jogosultjának ezt a tartozást egy későbbi időpontban megfizeti ő, vagy egy harmadik személy. De mégiscsak csalódnánk a jogrendszerben, ha nem lennének alesetek és kivételek!

A váltónak tehát alapvetően két fajtáját különböztetjük meg: a saját és az idegen váltót (ezek különbségéről előző bejegyzésünkben már értekeztünk).

A váltót előszeretettel alkalmazzák a pénzügyi intézmények, de az üzleti élet minden területén előfordul a jogintézmény. Miért is? A váltóban a kiállító vállalja, hogy egy határozott összeghez fog jutni a váltó birtokosa egy későbbi időpontban. Ennek részleteit rögzíteni kell a váltón, mint például a váltó kiállításának napja és helye, a fizetési hely stb. Ha minden törvényben meghatározott adat feltüntetésre kerül a váltón, nem vizsgálható, hogy az alapul szolgáló jogviszony (amiért a váltót kiállítottam, vagyis amiért pénzzel tartozom) miként ment teljesedésbe, tehát semmilyen más körülmény nem befolyásolja a váltóban vállalt kötelezettségemet.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Ahogyan arra már korábban utaltunk, a váltó másik nagy előnye, hogy forgatható értékpapírnak minősül. Nézzük meg pontosabban, hogy ez mit is takar! Váltóátruházás esetén annyi történik, hogy a váltó birtokosának személyében változás áll be, és az új birtokosnak a váltó által kötelezett az alapjogviszonytól függetlenül teljesíteni köteles, még akkor is, ha közöttük semmilyen más jogviszony nem áll fenn. Fontos ügyelni az átruházáskor arra, hogy ennek tényét a váltóra kell vezetni egy váltóátruházási nyilatkozat formájában, amit az átruházó, tehát a korábbi birtokos alá kell, hogy írjon. Nem jelenti az átruházási ügylet érvénytelenségét, ha a váltó új birtokosa, tehát a kedvezményezett neve nincs feltüntetve, elég, ha a nyilatkozatot csak az átruházó írja alá. Ilyen esetben „üres átruházásról” beszélhetünk, mivel az új birtokos személye nem pontosan meghatározott.

Az üres átruházás sem akadálya a további forgatásnak, ráadásul ilyen esetben a váltón pontosan meg nem jelölt birtokos úgy is továbbadhatja az értékpapírt, hogy az üres váltóátruházást kitöltené és a váltót váltóátruházó nyilatkozattal látná el, tehát egyszerűbben: az a váltó, amin a birtokos üres átruházás miatt nincs pontosan megjelölve, egész egyszerűen odaadható az új jogosultnak úgy, hogy ez semmilyen további teendőt nem követel meg.

A váltóátruházás azért is teszi igen vonzóvá a jogintézményt, mert az igényérvényesítés során például a váltókezes nem hivatkozhat olyan kifogásra, amely a váltó kibocsátójával vagy valamelyik korábbi váltóbirtokossal szemben fennálló személyes viszonyán alapul, tehát itt is az lesz vizsgálandó, hogy a váltón magán fel vannak-e tüntetve a törvényi követelmények, ha igen, más jogalap nem vizsgálható. A másik népszerű jellemzője a fentieknek, hogy a váltó átruházásával az értékpapírt gyakorlatilag fizetési eszközként is használhatjuk.

Mikor kell fizetnem? A fizetési kötelezettség időpontját meghatározhatja, ha az esedékesség pontosan meg van jelölve az értékpapíron, de határozhatnak úgy is a felek, hogy a váltó esedékességét a váltó birtokosa egy későbbi időpontban önként jelölheti meg. Létezik az ún. bemutatóra szóló váltó, aminek kapcsán az is kiköthető, hogy a váltót meghatározott határidő előtt elfogadás végett ne mutassák be, tehát egy ideig biztosan ne kelljen fizetnie a kötelezettnek.

Ami a fentiekből biztosan kitűnik, hogy a váltó ide-oda forgatható, kedvünk szerint alakítható a fizetési kötelezettség időpontja, annak jogosultja és kötelezettje, de egy biztos: az igényérvényesítés módját és körülményeit, a váltójogi szabályok fortélyait és a váltópert következő bejegyzésünkben taglaljuk.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja