Változott a Földforgalmi törvény 2022. január 1-től (III. rész)

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Vizsy Gábor | 2022.04.21 | Ingatlan

2021. december 22-én hirdette ki a Magyar Közlöny (237. szám) az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvényt, amely jelentős változást hozott a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény). Cikksorozatunk első két részében részletesen szóltunk a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó adásvételi szerződések, illetve haszonbérleti szerződések esetén a hirdetményi úton történő közlési és hatósági jóváhagyási eljárás kapcsolatának újraszabályozásáról, valamint a földhivatal megtagadási jogkörének bővítéséről, az aránytalan haszonbért megállapító haszonbérleti szerződésekről. Ebben a bejegyzésben a további, kisebb változásokat gyűjtjük egy csokorba.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

  1. Az elővásárlási jognyilatkozatok benyújtásának egyszerűsödése. A módosítást megelőző szabályozás szerint minden egyes jogosultságot önálló dokumentummal kellett igazolni. Január 1-től azokat a jogosultságokat nem kell igazolni, amelyeket közhiteles nyilvántartásokban meg lehet találni.
  2. Az egybefoglalt vételár szabályainak szigorítása. Ha több földet, több helyrajzi számmal egy vételárral kínál eladásra a tulajdonos, akkor azt csak egyben lehet megvásárolni, az elővásárlási joggal rendelkezők csak egyben tudnak rá jelentkezni.
    A szigorítás racionális indoka az, hogy sok esetben az egybefoglalt vételárak megállapítása során a tulajdonosok visszaélése mutatkozott meg, mert olyan magas vételárat lehetett így megállapítani, ami lehetőséget adott a vételre jelentkezők közötti szelektálásra.A 2022-es változások értelmében több föld egybefoglalt vételáron történő eladásának továbbra is az egyik alapesete, ha azok egymással szomszédosak. Ha azonban a földek egymással nem szomszédosak, egybefoglalt vételárat akkor lehet megállapítani, ha az ingatlanok az eladó vagy legalább 3 éve a vevő használatában állnak (bejegyzett földhasználó), és a földek ugyanabban vagy a szomszédos járásban találhatóak.A visszaélések megakadályozása érdekében több föld egybefoglalt vételáron történő eladása esetén a földműves tulajdonostársat megillető elővásárlási jog csak akkor gyakorolható, ha az valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában fennáll.
  3. Jogtechnikai pontosítás. A Földforgalmi törvény 6. § (2) bekezdése határozza meg a törvény hatályát, a földek tulajdonjogának jogcímét illetően. A törvény a január 1-je előtti módosítást megelőzően is úgy rendelkezett, hogy hatálya nem terjed ki a törvényes örökléssel és a kisajátítással történő tulajdonszerzésre. Ezt a rendelkezést pontosította a jogalkotó azzal, hogy a kisajátítással történő tulajdonszerzés körében nevesíti a kisajátítást pótló adásvétel és csere esetét is.

Termőfölddel kapcsolatos ügyletekben, akár földforgalmi, akár földvédelmi kérdésekben Irodánk áll szíves rendelkezésükre jogi tanácsadás nyújtásával és jogi képviselet ellátásával.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja