Végrehajtási korlátozások a veszélyhelyzet ideje alatt

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Farkas Tímea | 2020.03.26 | Minden egyéb, ami érdekelheti

2020.március 24-én hatályba lépett a Kormány járványügyi intézkedései keretében hozott, végrehajtással kapcsolatos intézkedésekről szóló rendelete, melynek célja, hogy a járvány megelőzését segítse, illetve következményeit elhárítsa. Cikkünkben a bírósági végrehajtást érintő korlátozásokat ismertetjük.

Kézbesítés, ügyfélfogadás, részletfizetés

A veszélyhelyzet fennállása alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor. Értelmezésünk szerint e rendelkezés nem a végrehajtás során keletkező iratokra vonatkozik, hanem a Pp. alapján meghatározott bírósági iratok végrehajtói kézbesítésére. A Pp. 141. § (1) bekezdése alapján a kézbesítés teljesülésében érdekelt fél kérelmére rendelhető el az irat végrehajtói kézbesítése, amennyiben a postai szolgáltató útján kézbesíteni megkísérelt keresetlevél, illetve az eljárást befejező érdemi határozat kézbesíthetetlen. Ezzel kapcsolatban hivatkozunk korábbi cikkünkre, melyben a végrehajtói kézbesítés szabályait ismertettük. (https://www.jogado.hu/a-postas-mindig-ketszer-csenget-es-a-vegrehajto/)

Felmerül e körben a végrehajtási lapok kézbesítésének kérdése. Ha a végrehajtás alapjául szolgáló végrehajtási lapot a kézbesítési fikcióra vonatkozó szabályok szerint kell kézbesítettnek tekinteni, alapesetben a végrehajtást kérő a végrehajtói kézbesítés költségeinek megelőlegezésével kérheti, hogy a határozatot tartalmazó iratot önálló bírósági végrehajtó kézbesítse a címzettnek. A veszélyhelyzet fennállása alatt erre azonban nincs lehetőség.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A veszélyhelyzet alatt a végrehajtással kapcsolatos iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik. A végrehajtó a veszélyhelyzet ideje alatt az eljárás megindulását követően a végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja az adóst a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről. A részletfizetéssel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy ha az adós részletfizetési kérelemmel él, azt a végrehajtó a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

További könnyítés az adósok számára, hogy ha a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben kerültek olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény, úgy kérelmükre a végrehajtást foganatosító bíróság kivételesen felfüggesztheti a végrehajtást.

A veszélyhelyzet ideje alatt a végrehajtói irodák a személyes ügyfélfogadást felfüggesztik. Ez idő alatt a végrehajtó elektronikus eszköz igénybevétele útján vagy írásban, illetve a végrehajtói iroda bejáratánál elhelyezett zárt gyűjtőszekrény útján biztosítja a rendelkezésre állást, konkrét ügyben felvilágosítást pedig azonosításra, valamint hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján adhat.

Eljárási cselekmények

A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható.

A veszélyhelyzet megszűnéséig nem lehet intézkedni a már lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt.

Ami az árveréseket illeti, a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt intézkedni, árverési hirdetményt közzétenni a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap elteltéig nem lehet. Azon lakóingatlanok esetében, ahol folyamatos árverési hirdetményt tettek közzé, az árverés mindaddig szünetel, amíg az ingatlanra vételi ajánlatot tenni kívánó árverező nem kéri felhasználói nevének és jelszavának aktiválását. Az aktiválás iránt a végrehajtó legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet, tehát a folyamatos árverések szünetelnek.

Amennyiben a végrehajtási eljárás során ingóságot (követelést, jogot) vagy ingatlant bírósági és közigazgatási végrehajtás során egyaránt lefoglaltak, a bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett követelés behajtása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig nem intézkedik.

A veszélyhelyzet megszűnéséig nem lehet ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani. Mindezekre a veszélyhelyzet megszűnését követően kerülhet sor azzal, hogy a vonatkozó határidők a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődnek.

Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra irányul, a meghatározott cselekmény végrehajtása iránt és azzal összefüggésben intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet. Gyermek átadásával és elhelyezésével kapcsolatos végrehajtási eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

Végezetül megjegyezzük, hogy nem szabható ki rendbírság a végrehajtásban érintett személlyel szemben azért, mert a veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja