Végrehajtást indítottak ellenem. Fizethetek részletekben?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Petrik Tamás | 2019.02.21 | Követeléskezelés

A szerződés felmondásával az adós tartozása egy összegben válik esedékessé akkor is, ha korábban részletekben fizetett a hitelezőnek. Ennek ellenére mind a végrehajtási eljárás megindítása iránti eljárásban, mind a folyamatban lévő végrehajtási eljárás alatt lehetőség van részletfizetés igénybevételére, amelynek lehetőségéről azonban az adósok sok esetben nem tudnak.

Jelen cikk a végrehajtás megindítását követően benyújtható, részletekben történő teljesítés iránti kérelmekre vonatkozó lehetőségeket kívánja bemutatni.

Alapvetően a részletfizetés engedélyezésének három módját lehet megkülönböztetni:

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

 1. Részletfizetés engedélyezése a bíróság által: peres eljárás során a bíróság elrendelheti a tartozás részletekben történő teljesítését is, ha ez a felek méltányos érdekeinek mérlegelése alapján, illetve a kötelezettség természete miatt indokoltnak mutatkozik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a bíróság a részletfizetés engedélyezésének indokoltságát csak a fél erre irányuló kérelem esetén vizsgálja. A felek méltánylandó érdekei körében kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyainak, a jogosult oldalán pedig a teljesítéshez fűződő érdekének.
  Kivételes esetben az elsőfokon eljárt bíróság a fél indokolt kérelmére a határozat jogerőre emelkedése után is engedélyezheti a részletekben történő teljesítést, illetve a részletekben történő teljesítés módosítását, kivéve, ha az ügyben bírósági végrehajtási eljárás van folyamatban, ilyen esetben már csak a végrehajtótól, illetve a végrehajtást kérőtől kérhető részletfizetés.
  A bíróság részletekben történő teljesítés engedélyezése esetén úgy rendelkezik, hogy bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetén az egész hátralékos tartozás esedékessé válik.
  A részletfizetés iránti kérelem illetékköteles, melynek mértéke az eljárás tárgyának értékéhez viszonyítottan 1%, de legalább 5 000 forint, maximum 15 000 forint.
 2. Részletfizetés engedélyezése a közjegyző által: fizetési meghagyásos eljárásban a kötelezett az ellentmondásra nyitva álló határidőn belül részletfizetés iránti kérelmet nyújthat be az eljáró közjegyzőhöz.
  A kérelmet itt is indokolni kell, és a kötelezettnek meg kell jelölnie, hogy a követelést mekkora részletekben és milyen időszakonként tudja megfizetni. Elő kell adnia azokat a körülményeket is, melyek a kérelmét megalapozzák.
  A törvény nem tiltja, hogy a nem természetes személy jogalany terjesszen elő ilyen kérelmet. Esetükben minimálisan elvárt a pénzforgalmi számla egyenlegéről szóló – 15 napnál nem régebbi – banki igazolás, de célszerű lehet a legutóbbi mérleg, eredménykimutatás, adóbevallás becsatolása is.
  A közjegyzőnél kérelmezett részletfizetés szintén illetékköteles, melynek mértéke megegyezik a fentebb ismertetett összegekkel.
 3. Részletfizetés engedélyezése a végrehajtó által: a végrehajtási eljárás megindulását követően már sem a bíróságtól, sem a közjegyzőtől nem kérhető részletfizetés, azt kizárólag a végrehajtó vagy a végrehajtást kérő engedélyezheti. A végrehajtó a természetes személy adós kérelmére megállapíthatja a pénztartozás részletekben történő teljesítésének feltételeit, ha az adós vagyontárgyainak felkutatása és lefoglalása iránt intézkedett, és az adós a követelés egy részét már megfizette, a végrehajtás alá vonható vagyonnal nem rendelkező adóst pedig tájékoztatja a részletfizetés lehetőségéről és feltételeiről.
  A végrehajtó a részletfizetésről jegyzőkönyvet készít, melyre a végrehajtást kérő észrevételt tehet, amely alapján a végrehajtó visszavonhatja a részletfizetést vagy módosíthatja annak feltételeit.
  A végrehajtó által engedélyezett részletfizetés jogi személy adós esetén 1 év, magánszemély adós esetén 6 hónap időtartamú lehet.Ha az adós tartozása az 500 000 forintot nem haladja meg, vagy nem haladja meg az 1 000 000 forintot, de más követelés biztosítására zálogjog is be van jegyezve az adós lakóingatlanára, továbbá korábban nem került sor részletfizetés engedélyezésére, és enélkül az adós lakóingatlanának árverésére lenne szükség, a végrehajtó hivatalból, vagyis adósi kérelem nélkül részletfizetést állapít meg, ha megtette az intézkedéseket az adós pénzügyi intézménynél kezelt összegeinek, munkabérének, ingóságainak végrehajtás alá vonása iránt, de azok eredményeként a tartozás teljes összegét nem sikerült behajtani.

  Fontos kiemelni, hogy sem a bíróság, sem a közjegyző, sem pedig a végrehajtó nem jogosult arra, hogy a tartozás összegét mérsékelje, a részletfizetés kizárólag a teljes tartozás részletekben történő megfizetésére irányulhat.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja