Vigyázat! Változások a lakóépület építésének egyszerű bejelentése körében!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. , Dr. Pál Gergely Csaba | 2019.10.31 | Ingatlan

A jogalkotó a 2019. október 24-én hatályba léptetett változtatásokkal átalakította a lakóépületek építésének egyszerű bejelentésével kapcsolatban eddig ismert szabályokat. A változások az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek folyamatával és az elektronikus építési naplóval kapcsolatban keletkeztek. Jelen cikkünkben a legfontosabb módosításokat mutatjuk be röviden.

Az általános szabályokat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Korm. Rendelet) tartalmazza, amelyet speciális rendelkezésekkel további jogszabályok egészítenek ki. Kezdjük az elején! Tisztázzuk, hogy mit is értünk egyszerű bejelentés és építési napló alatt!

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység meghatározásáról az Étv. 33/A. §-a és a Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdése szól. A rendelkezések szerint a 300 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterületű új lakóépületek építése vagy meglévő épület bővítése, valamint az építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén az építkezés egyszerű bejelentés alapján végezhető. Fontos kiemelni, hogy a bejelentés a Korm. Rendelet alapján az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg.

Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység jellemzőit – jogszabályban meghatározott módon – tartalmazó dokumentum. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint a 2013. október 1-je után indult építőipari kivitelezések vonatkozásában elektronikus formában kell vezetni. Az elektronikus építési napló vezetésének szabályait – az egyszerű bejelentés esetén is – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet írja elő. A jogszabály alapján napi rendszerességgel kötelesek rögzíteni az építési munka résztvevői a bejegyzéseiket a naplóban, amelyeknek mindig naprakész állapotban kell lennie.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Változások

A fentiek kapcsán a jogalkotó által alkalmazott változtatások alapján 2019. október 24-től nem kötelező az elektronikus építési napló vezetése abban az esetben, ha az építtető természetes személy és az egyszerű bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani. Megjegyezzük viszont, hogy a módosítás csak erre az építtetői körre vonatkozik, másoknak – pl. ha az építtető gazdasági társaság, vagy más számára történik az építés – továbbra is kötelező építési naplót vezetni.

Azért is lesz könnyebb az építkezők dolga, mert ha az egyszerű bejelentés során feltöltött dokumentációtól eltérnek, úgy nem kell külön bejelenteniük az eltérést. Hangsúlyozzuk viszont, hogy a kiviteli dokumentációnak a helyszínen mindig rendelkezésre kell állnia. Az egyszerű bejelentéshez minimálisan szükséges dokumentumok felsorolását a Korm. Rendelet tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az építtetőnek érdemes megfontolnia, hogy az építkezés vonatkozásában mégis vezet építési naplót, mivel a jogszabály alapján az építési napló alkalmas az építési folyamat során történtek bizonyítására hatósági vagy bírósági eljárásban. Külön kiemeljük, hogy azokra, akik a változások hatálybalépése előtt az elektronikus építési naplóba már megtették a bejelentésüket, még az október 24-e előtti szabályok vonatkoznak.

További változásként említhetjük, hogy az egyszerű bejelentéseket mostantól az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) felületén kell megtenni, figyelemmel arra, hogy az építési napló vezetése nem minden esetben lesz kötelező.

Összegezve: a fentiekből jól látható, hogy a jogalkotó az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység körében megkönnyítette azoknak az adminisztrációs és bejelentési terheit, akik magánszemélyként saját lakhatásuk biztosítására kívánnak építkezni.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja