Visszakövetelheti-e az örökös az örökhagyó által elajándékozott ingatlant?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Farkas Tímea | 2021.05.20 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Az ajándékot (legyen az akár ingatlan, akár más, nem szokásos értékű ajándék), illetve az ajándék helyébe lépett értéket utóbb vissza lehet követelni a megajándékozott személytől. Az ajándék visszakövetelésének szabályait korábbi cikkeink részletesen ismertetik. Az ajándékozó erre három esetben jogosult:

  • ha az ajándékozást követően beállott körülményei következtében az ajándékra létfenntartása érdekében szüksége van, vagy
  • ha a megajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozó rovására, vagy
  • ha az ajándékozásra a felek előtt ismert feltevés tudatában került sor, amely feltevés utóbb véglegesen meghiúsult.

Mi a helyzet azonban akkor, ha az ajándékozó elhunyt és halálát megelőzően nem törvényes örökösének, hanem harmadik személynek ajándékozta ingatlanát? Tegyük fel, hogy az örökhagyónak egyéb vagyona nem volt, így a törvényes örökös semmit sem örököl. Jogosult-e az ajándékozó törvényes örököse visszakövetelni az ajándékot vagy annak értékét a megajándékozott személytől?

Az ajándékozási szerződés természetéből következik, hogy az ajándék visszakövetelése az ajándékozó legszemélyesebb joga. A törvény csak az ajándékozót jogosítja fel arra, hogy meghatározott esetekben az ajándékot visszakövetelje, illetve követelje az ajándék helyébe lépett értéket. Ez a jog az ajándékozó örökösét általában nem illeti meg.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Átalakulás az Ecovisnál – Az Ecovis Hungary Legal új tulajdonosi körrel és módosított néven működik tovább

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Amennyiben azonban az ajándékozó a visszakövetelés iránt a pert már megindította, a pert az örököse a perbeli jogutódlás általános szabályai szerint folytathatja.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az ajándékozásra az ajándékozót olyan feltevés indította, amely az örökös javára, illetve az ö javára is szólt. Ilyen esetben kivételesen az ajándékozó örökösét megilleti az a jog, hogy saját nevében követelje vissza az ajándékot, illetve követelje az ajándék helyébe lépett értéket. Ez a jog is azonban csak akkor gyakorolható, ha a követelés a feltevés jellegére és az ajándékozás körülményeire tekintettel a társadalmi felfogás szerint indokoltnak mutatkozik.

Az örökös általi visszakövetelésre tehát csak kivételesen van lehetőség. Érdemes azonban tudni, hogy az örökhagyó által a halálát megelőző tíz éven belül bárkinek juttatott ingyenes adomány értéke a kötelesrész alapjához tartozik. Tehát, ha az örökhagyó az ingatlant elajándékozza, a megajándékozott bizonyos esetekben felel a kötelesrész kielégítéséért: a kötelesrésznek a hagyatékból ki nem elégíthető részéért az örökhagyó által a halálát megelőző tíz éven belül megadományozottak adományaik időbeli sorrendjére tekintet nélkül felelhetnek.

INGATLANÜGYEK JOGI GYAKORLATA E-learning

Ingatlanközvetítés, Ingatlantranzakciók adó- és illetékvonzatai, Termőföld tulajdonjogának megszerzése és a földhasználat, Társasházi tetőtér beépítések jogi problematikája
Videókonferencia (Videók hossza: 556 perc)

Oktatók: Dr. Jean Kornél, Dr. Kálmán Kinga, Dr. Zalavári György
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 21.900 Ft + áfa helyett 17.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja