A fiatal munkavállalók sportcélú foglalkoztatása

Szerző: Dr. Jean Kornél, Dr. Garadnai Tibor | 2019.10.24 | Munkajog

A Munka törvénykönyve szerint munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján munkát végez.

Főszabály szerint azonban munkavállaló csupán a 16. életévét betöltött személy lehet; a 16 éves kort betöltött, de még kiskorú munkavállaló érvényes szerződéskötéséhez pedig szükség van törvényes képviselője hozzájárulására is.

Emellett az iskolai szünetben munkavállaló lehet az a 15. életévét betöltött személy, aki tanulmányait nappali rendszerű képzés keretében folytatja.

A fentieken túl azonban munkát vállalhat és jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport, valamint hirdetési tevékenységet folytathat az a 16. életévét be nem töltött személy is, aki a gyámhatóság erre irányuló engedélyével rendelkezik.

Vagyis a korhatár lefelé elvileg nyitott, ami azt jelenti, hogy a megfelelő jogszabályi feltételek fennállása esetén az sem zárható ki, hogy akár 15. életévét be nem töltött kiskorú létesítsen munkaviszonyt.

A tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásának szabályait a 7/2001. (X. 4.) ISM rendelet rögzíti.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Online banki azonosítóink biztonsága – konkrét esetleírással jelszavaink kezelésének gyengeségeiről.

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Eszerint a tanköteles fiatal munkavállaló munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban hivatásos sportolóként azokban a sportágakban foglalkoztatható, amelyekben hivatásos versenyrendszer működik.

A foglalkoztatáshoz a gyámhatóság engedélye, továbbá a 16. életévét be nem töltött tanköteles fiatal munkavállaló esetén a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

A gyámhatósági engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

  • a munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő okirat tervezetét, illetve a jogviszony létesítésére vonatkozó előzetes írásbeli megállapodást;
  • az országos sportági szakszövetség, ennek hiányában a szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség (a továbbiakban együtt: szakszövetség) igazolását a sportági hivatásos versenyrendszer működtetéséről;
  • a szakszövetség nyilatkozatát arról, hogy a sportágban a tanköteles fiatal munkavállaló hivatásos sportolókénti foglalkoztatására lehetőség van;
  • a sportegészségügyi alkalmasságról szóló orvosi igazolást.

A jogszabály megkülönbözteti a tanköteles fiatal munkavállalókra, valamint a 16. életévet be nem töltött fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályokat, de ezt annak tudhatjuk be, hogy a rendelet elfogadásnak időpontjában a tankötelezettség felső korhatára 18 év volt, szemben a mostani 16 évvel.

Vagyis sportolóként, hivatásos versenyrendszerrel rendelkező sportágakban van arra lehetőség, hogy akár 16. évet be nem töltött személyek munkaviszony, illetve foglakoztatásra irányuló egyéb jogviszony keretében – jellemzően megbízási szerződéssel – legálisan tevékenykedjenek, és „munkájuk” révén saját, hivatalos, adózott jövedelemre tegyenek szert.

ADATVÉDELEM (GDPR) Videókonferencia/E-learning

A hazai és az európai gyakorlat
Videókonferencia (Videók hossza: 495 perc)

Oktatók: Dr. Bölcskei Krisztián, Dr. Dvorán Gabriella
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 20.900 Ft + áfa helyett 16.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

Ossza meg ismerőseivel:

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja