Új székhelyen a cégem, de pontosan mikortól is?

Szerző: Dr. Szigeti-Szabó Andrea, Dr. Kaltenecker Dániel | 2019.04.04 | Cégjog

Mai cikkünkben arra az érdekes kérdésre keressük a választ, hogyha egy működő társaság egy új székhelyen szeretné folytatni a működését, akkor meg kell-e várnia a szabályszerű működéshez az új székhely cégbírósági bejegyzését is.

Ahogyan azt korábbi cikkünkben már jeleztük, a változásbejegyzési kérelmekkel kapcsolatban fontos kiegészítés került bele 2018 nyarán a cégtörvénybe, így már az adott változás hatályosulásának időpontját 30 nappal megelőzően be lehet nyújtani a változásbejegyzési kérelmet. Egy jól ismert, általános szabály alapján a (változás)bejegyzési kérelem előterjesztésére a létesítő okirat módosításának elfogadásától számított 30 nap áll rendelkezése. Egy példán keresztül szemléltetve: ha egy cég szeptember 1-jétől új székhelyen fogja folytatni a működését, úgy az erről szóló döntést július 2-án már meghozhatja, amelyet augusztus 1-jéig be kell nyújtania a cégbíróságnak. (Meg kell jegyeznünk, hogy álláspontunk szerint a cégnek erre korábban is lehetősége kellett volna, hogy legyen, de a következetes cégbírósági gyakorlat a változások előzetes bejegyzését időelőttiségre hivatkozva rendszerint elutasította.)

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Védjegyezhető névadás – hogy válasszunk levédhető nevet sikertermékünknek

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A későbbi változás előzetes bejegyzésének kérdésköre mellett azonban fontosnak tartjuk az általános (változás)bejegyzési eljárás hatályának ismertetését is.

Egy jogi személy bejegyzésére vonatkozó általános szabály, hogy a jogi személy a jogi személy típusnak megfelelő létesítő okiratán alapuló bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A cégbíróság – polgári nemperes eljárásban hozott – bejegyző végzése tehát egy úgynevezett konstitutív (jogviszonyt létesítő vagy alakító) aktus. A bejegyző végzés meghozataláig (ami egy esetleges alaki hiánypótlás miatt hosszabb ideig is eltarthat) a létrehozni kívánt gazdasági társaság az ún. előtársasági létszakaszban van, amelynek kérdéseivel korábbi cikkünkben már részletesen foglalkoztunk.

Ezzel szemben a változásbejegyzési eljárásban a cégváltozást bejegyző (átvezető) cégbírósági végzés csupán egy deklaratív (megállapító) végzés, amely tehát a már bekövetkezett (vagy a fentiek szerint bekövetkező) cégváltozás folytán a cég aktuális adatait vezeti át a cégnyilvántartáson. Fontos azon általános szabály rögzítése is, miszerint: változásbejegyzési kérelem esetén – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kérelem benyújtásának határideje a változás bekövetkezésétől számított harminc nap.

SZÁMLÁZÁSI KÉZIKÖNYV 2020

Minden, amit a számlázásról tudni kell

Szerző: Dr. Kelemen László

A feltett kérdésünkre tehát a válasz az, hogy nem kell megvárnia a változást bejegyző cégbírósági végzést. A működő társaság az új székhelyen a döntésben megjelölt időponttól kezdődően megkezdheti a működését, ez a cég jogszerű székhelyének minősül. Mindazonáltal a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül a változás cégnyilvántartási átvezetése érdekében változásbejegyzési kérelmet kell előterjeszteni abból a célból, hogy a közhiteles nyilvántartás hitelesen tanúsíthassa a benne foglalt tényeket, így a társaság új székhelyét is. Lényegét tekintve tehát a változás bejegyzését elrendelő végzés az adatok cégnyilvántartásban való átvezetését (hatályosítását) rendeli el és nem a tényt (székhelyváltozás) hagyja jóvá vagy „ruházza fel joghatással”. A változásbejegyzési kérelem előterjesztésének elmulasztása törvényességi felügyeleti eljárást eredményez, mivel sérti a nyilvántartás – törvény által védett – közhitelességét.

Ha cégekkel kapcsolatos kérdése, problémája merülne fel vagy szeretné módosítani a társaság adatait, forduljon bizalommal szakértőinkhez.

Ossza meg ismerőseivel:

Dr. Szigeti-Szabó Andrea

Dr. Szigeti-Szabó Andrea
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja