A bírói letét szabályairól

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Török Ingrid | 2020.06.11 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Előző cikkünkben értekeztünk arról, hogy mik a pontos szabályai az ügyvédi letétbe helyezésnek, illetve milyen esetben lehet róla szó, mi lehet a tárgya. Azonban nem csak ügyvédi letétről beszélhetünk, hanem létezik bírói letét és közjegyzői letét is, melynek ugyanúgy megvannak a külön szabályai. Jelen cikkünkben a bírói letétbehelyezés pontos szabályaira térünk ki.

Mielőtt belecsapunk a bírói letétbe helyezés rejtelmeibe, illendő néhány szót ejtenünk felfrissítéseként magáról a letétről. Letét esetén, olyan jogviszonyt értünk, amelyben a letéteményes köteles a letét megőrzésére és meghatározott feltételekkel a letevő vagy harmadik személy részére való kiadására.

A bírói letétbe helyezésnek megannyi fajtája van, úgy, mint a teljesítési letét, az őrzési letét, az elnöki letét vagy az óvadék.

A teljesítési letét esetét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) határozza meg. A kötelezett ilyenkor a pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági letétbe helyezés útján is teljesítheti. Ennek azonban megvannak a maga kritériumai, ugyanis csak akkor lehet bírói letétbe teljesíteni, hogyha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

  • a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani;
  • a jogosult a teljesítés helyén nem található;
  • a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el; vagy
  • a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük kezéhez teljesítsen.

A teljesítési letét tárgya lehet: pénz, pénzhelyettesítő eszköz, úgy, mint hitelkártya, csekk-kártya, kereskedelmi kártya, váltó, utalvány és elnevezésétől függetlenül minden más, azonos gazdasági rendeltetésű okmány, betétről kiállított okirat, értékpapír, egyéb okirat, úgy, mint közokirat, magánokirat.

Az őrzési letétnek a bírósági vagy hatósági eljárással összefüggésben valamely tárgy megőrzése céljából van helye. Az őrzési letét tárgya minden olyan dolog lehet, mely a teljesítési letét tárgya is, illetve minden olyan dolog, amelynek pénzben kifejezhető értéke. A teljesítési és az őrzési letét minimális értéke 2000 Ft, de ezen összeghatárnak vannak kivételei, mint pl. kisajátítási eljárás keretében megállapított kártalanítási összeg.

Elnöki letétről akkor beszélhetünk, hogyha a peres eljárás folyamán bizonyítási eljárás lefolytatásával kapcsolatban, vagy tolmács kirendelése esetén az eljárási cselekmény költségeit meg kell előlegezni. Ilyenkor a bíróság az eljárási költség összegét elnöki letétbe való utalással kéri megfizetni, ahonnan ő maga utalja azt tovább az eljárási cselekmény végbevitelekor.

Az óvadékról a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be.) alapján bírósági letétbe helyezett összeg esetén beszélhetünk, mely alapvetően a távoltartás és a bűnügyi felügyelet, mint kényszerintézkedések magatartási szabályainak megtartását szolgálja.

A letétbe helyezést külön nem peres eljárás keretében kell kérelmezni, mely kérelemben valószínűsíteni kell a letétbe helyezés okát, valamint letétbe kell utalni a letét összegét, illetve a tárgyi letét esetén át kell adni azt a letétkezelőnek.

Amennyiben Önnek jogi ügyében kérdése merülne fel, keresse bátran az ECOVIS HUNGARY LEGAL csapatát, készséggel állunk rendelkezésére.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja