A kiberbiztonsági tanácsadó találkozása a Kbt.-vel

Szerző(k): Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M. , Dr. Kaltenecker Dániel | 2019.11.21 | Közbeszerzés

A Közbeszerzési Döntőbizottság közelmúltban született határozatai megerősítik, hogy közbeszerzési kötelezettség alól való mentesülés lehetőségével kecsegtető, a teljes ábécén átívelő kivételi szabályok alkalmazása különös körültekintést igényel az ajánlatkérők részéről. A Döntőbizottság D.364/6/2019. és D.365/6/2019. számú határozataiban megállapította, hogy az információbiztonság és a kibervédelem nem tartoznak az önkormányzat és a polgármesteri hivatal alapfeladatai körébe, nem képezik az említettek alaptevékenységének részét, így az ezekhez kapcsolódó tanácsadói tevékenység nem élvez mentességet a közbeszerzési kötelezettség alól.

A Kbt. 111. § g) pontja szerint az ún. nemzeti kivételek körébe tartoznak azok a szolgáltatásmegrendelések, amelyek becsült értéke nem éri el az irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt (68 655 860 Ft) és amelyek az ajánlatkérő alaptevékenysége ellátásához szükséges tanácsadói tevékenység végzésére irányulnak. A Közbeszerzési Döntőbizottság nem osztotta Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának azon álláspontját, hogy az informatikai rendszer működtetése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 114. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó alapfeladat, ezért a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése miatt, továbbá az érintett szerződésék érvénytelenségének jogkövetkezményeként is bírsággal sújtotta az említett ajánlatkérőket.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az ajánlatkérők eredménytelenül érveltek azzal, hogy a cél-eszköz rendszertani megközelítése szempontjából a nemzeti vagyon védelme érdekében igénybe vett információbiztonsági tanácsadás az igazgatási feladatok ellátása körében beszerzett tanácsadásnak minősül, és mint ilyen, nem eszköznek, hanem magának a célnak tekintendő. A Döntőbizottság – a Közbeszerzési Hatóság Elnökének, mint közérdekű bejelentés alapján hivatalbóli eljárást kezdeményezőnek a jogorvoslati kérelmében foglaltakkal egyetértve – azt állapította meg, hogy az információbiztonságra vonatkozó szakértői és tanácsadási tevékenység nem tartozik az Mötv.-ben előírt alaptevékenységek közé, és éppen az ajánlatkérő érvelésével ellentétesen rögzítette, hogy ezen szolgáltatások beszerzése a jellemzően informatikai háttérrel ellátott igazgatási alaptevékenységnek az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti, problémamentes biztosításának eszközéül szolgál.

A hivatalbóli kezdeményező álláspontja szerint az ajánlatkérőknek a Kbt. 17. § (3) bekezdés b) pontja alapján kellett volna az érintett, határozatlan időtartamra kötött vállalkozói keretszerződések becsült értékét megállapítaniuk, mivel azokban sem keretösszeg, sem keretmennyiség nem került meghatározásra. Az ajánlatkérők ezzel szemben előadták, hogy a vizsgált szerződések ugyan keretmegállapodás formáját öltik, de az okiratokat tartalmuk szerint kell megítélni, és tekintettel arra, hogy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mennyiségére és értékére a felek semmilyen adatot nem rögzítettek, ezért polgári jogi értelemben a megállapodás nem valósít meg a kötelmi különös részben szabályozott szerződéstípust, hanem az így csak együttműködési megállapodás. Ennek megfelelően az a kalkuláció, amely a becsült érték meghatározása során a Kbt. 17. § (3) bekezdés b) pontjában rögzített 48 hónapos szabályt hívja fel, nem állja meg a helyét. Hangsúlyozták az ajánlatkérők, hogy polgári jogi megközelítésben a keretszerződés alapján kötött eseti megállapodás keletkeztetett kötelmet, ami nevesítve egy határozott időtartamot és egy meghatározott összeget rögzített, így a ténylegesen megkötött eseti megállapodás alapján kell a becsült értéket meghatározni. A Döntőbizottság a hivatalbóli kezdeményezővel egyezően foglalt állást és a havi ellenszolgáltatás összegének negyvennyolcszorosában állapította meg a vállalkozói keretszerződések becsült értékét.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

Bár maguk az ajánlatkérők is – a hivatalbóli kezdeményező álláspontjával lényegében egyezően – elismerték az egybeszámítási kötelezettség lehetőségét az önkormányzat által a nemzeti adatvagyon védelme körében beszerzett informatikai szakértői tanácsadói tevékenység és a polgármesteri hivatal által beszerzett kibervédelmi szakértői tevékenység esetében, azonban a Döntőbizottság nem találta megállapíthatónak a nevezett beszerzések műszaki-gazdasági funkcionális egységét. A Közbeszerzési Döntőbizottság – nem vitatva a szerződésekben rögzített célok azonosságát – akként foglalt állást, hogy a két keretszerződés értékét a becsült érték meghatározásakor nem kellett együttesen figyelembe venni, mivel a szóban forgó beszerzési igények külön-külön jelentkeztek két elkülönült jogi személyiségű, eltérő feladat- és határkörrel rendelkező ajánlatkérőnél.

A polgármesteri közleménynek megfelelően az ajánlatkérők bírósági felülvizsgálatot kezdeményeztek a Döntőbizottság nevezett határozataival szemben. A magunk részéről kíváncsian várjuk a törvényszék álláspontját, mivel az ítélet fontos iránymutatásul szolgálhat a jogalkalmazás részére az érintett kivételi szabály alkalmazása, a becsült érték megállapítása, valamint adott esetben a részekre bontás tilalmával kapcsolatban is. Az persze érdekes kérdés, hogy a hivatalbóli kezdeményezések során a Közbeszerzési Hatóság mennyire osztja majd a jövőben a Közbeszerzési Döntőbizottság álláspontját a részekre bontás tilalmával kapcsolatos, most közzétett okfejtés tekintetében.

Ha közbeszerzéssel kapcsolatos kérdése, problémája merülne fel, forduljon bizalommal szakértőinkhez!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja