A környezetvédelmi biztosítás megváltozott rendszere II.

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2024.02.15 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Egy 2 héttel ez előtti blogbejegyzésben ismertettük környezetvédelmi biztosítás megváltozott szabályainak főbb elemeit. A mostani cikk a pénzügyi biztosítékra vonatkozó előírásokat mutatja be.

A pénzügyi biztosíték formái az alábbiak lehetnek azzal, hogy a pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett a pénzügyi biztosíték formáját maga választja meg:

a) biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, vagy garancia,

b) a hitelintézet által nyújtott bankgarancia, vagy

c) hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg, azaz pénzügyi letét.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Pénzügyi letétként olyan összeg fogadható el, amelyet a pénzügyi letétet kezelő hitelintézet elkülönített és zárolt számlán vezet, valamint tart nyilván.

Pénzügyi biztosíték alapvetően olyan hitelintézettől vagy biztosítótól fogadható el, amelynek a székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában van, és a hitelintézet vagy biztosító székhelye szerinti állam pénzügyi közvetítő rendszerek felügyeletét ellátó hatósága a hitelintézetnek vagy a biztosítónak e tevékenység végzését engedélyezte.

Egyéb biztosító által nyújtott által nyújtott pénzügyi biztosíték abban az esetben fogadható el, ha azért az Európai Gazdasági Térség valamely államában székhellyel rendelkező hitelintézet vagy biztosító helytáll.

Amennyiben a pénzügyi biztosíték nem kerül felhasználásra, és felmerül a biztosítékadásra kötelezett részéről a pénzügyi biztosíték lejárat előtti megszüntetése vagy csökkentése, ehhez a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárulása szükséges.

A pénzügyi biztosíték megszüntetése esetén – kivéve, ha a biztosíték képzési kötelezettség megszűnik – gondoskodni kell a pénzügyi biztosítékot nyújtó új szerződés megkötéséről. A biztosíték adására kötelezettnek legalább 30 nappal a pénzügyi biztosíték érvényességének lejárta előtt igazolnia kell a pénzügyi biztosíték meghosszabbítását vagy cseréjét. A biztosítékcserét lehetővé kell tenni, ha az új pénzügyi biztosíték értéke és végrehajthatósága megfelel a pénzügyi biztosítékra vonatkozó feltételeknek.

A megképzett pénzügyi biztosíték összegét a hulladékgazdálkodási engedélyben fel kell tüntetni.

A hulladékgazdálkodási hatóság a pénzügyi biztosíték felhasználására okot adó esemény bekövetkeztének megállapítása esetén határozatban felszólítja a biztosítékadásra kötelezettet az elmulasztott kötelezettségének a felszólításban megjelölt határidőn de legfeljebb 20 napon belül történő teljesítésére, valamint a teljesítés elmaradásának esetére a hulladékgazdálkodási hatóság által a hulladék kezeléséhez kapcsolódó tevékenységek ellátása érdekében bevonásra javasolt gazdasági társaság megnevezésére.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A hatóság által megszabott határidő eredménytelen leteltét követően – amennyiben erre a biztosítékadásra kötelezettnek felróható okból került sor – a hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja

a) a hulladék kezeléséhez kapcsolódó tevékenységek ellátása érdekében a pénzügyi biztosíték felhasználására jogosult személyét,

b) a pénzügyi biztosíték felhasználásának módját, ütemezését,

c) a pénzügyi biztosíték felhasználásának indokát.

A pénzügyi biztosíték felhasználására jogosult személlyel a hulladékgazdálkodási hatóság szerződést köt.

A hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi a pénzügyi biztosíték megfelelő felhasználását és a hulladék kezeléséhez kapcsolódó tevékenységek, kivitelezések megfelelőségét.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja