A megelőlegezett CSOK visszafizetésének szabályai – a nem, illetve a nem időben teljesítés esete

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Tóth Blanka | 2023.06.08 | Minden egyéb, ami érdekelheti

2016 óta a fiatal házaspárok új lakás építéséhez, vásárlásához megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt (a továbbiakban: CSOK) vehetnek igénybe, amely támogatás mértékének legmagasabb összege a vállalt gyermekekre tekintettel:

  • egy gyermek esetén 600.000 Ft, 
  • két gyermek esetén 2.600.000 Ft, 
  • három vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft. 

A vonatkozó jogszabály a gyermekvállalás teljesítésére különböző határidőket is előír, szintén a gyermekek számától függően, az alábbiak szerint:

  • egy gyermek vállalása esetén 4 év,
  • két gyermek vállalása esetén 8 év,
  • három gyermek vállalása esetén 10 év.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Amennyiben a házaspár az előírt határidőben nem vagy csak részben tudja teljesíteni a vállalást, úgy az igénybe vett támogatás kamattal növelt összegét kell visszafizetniük az erre megállapított határidőn belül. A számítás a következőképp alakul: 

A CSOK összegéből le kell vonni a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó CSOK összegét, majd hozzá kell adni a támogatás folyósításának napjától számított, Ptk. szerinti, de az 5%-os mértéket meg nem haladó kamatot. Három gyermeket vállalók esetében a Ptk. szerinti kamat ötszörösének megfelelő, de legfeljebb 5%-os mértékű kamattal növelten kell visszafizetni a támogatást. A visszafizetési határidő a gyermekvállalási határidő leteltét követő 120 nap.

Hasonló az eset akkor, amikor a fiatal házaspár házasságának felbontásáról vagy érvénytelenítéséről dönt az illetékes bíróság, és a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesítették a vállalásukat. Ilyenkor kötelesek igazolni a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a hitelintézetnél, a házasság felbontásáról vagy érvénytelenítéséről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül. A számítás hasonlóan alakul, mint a fentiekben, azzal a különbséggel, hogy a kamatot a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásának vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig kell számolni. (Ha a vállalt gyermekek megszülettek, de a felek mégis a házasságuk felbontása mellett döntenek, jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén mentesülhetnek a visszafizetési kötelezettség alól.) 

Méltányossági eljárás keretében a kormányhivatal engedélyezhet részletfizetést vagy különös méltánylást érdemlő helyzet esetén halasztott teljesítést, de mérsékelheti a visszafizetendő összeg mértékét vagy el is engedheti annak teljes összegét. 

A részletfizetés engedélyezéséhez a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene a CSOK egyösszegű és azonnali visszafizetése. 

A kamatra, illetve a támogatás összegére külön-külön is engedélyezhet a kormányhivatal halasztott teljesítést, a jogszabályban felsorolt különös méltánylást érdemlő helyzetekben, legfeljebb 5 évre. A kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül például, ha a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt vagy például, ha a gyermek megszületését időközben azért nem tudják vállalni, mert a CSOK igénybevételéről szóló szerződés megkötését követően az egyik házastárs megváltozott munkaképességű személlyé vált. A támogatás visszafizetésének elhalasztása tekintetében pedig a személy megélhetésének ellehetetlenedése különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a halasztott teljesítés engedélyezéséhez.

A visszafizetési kötelezettség részbeni vagy teljes elengedése iránt a kérelmező abban az esetben fordulhat a kormányhivatalhoz, ha már korábban annak halasztása a jogszabályban felsorolt különös méltánylást érdemlő helyzetre tekintettel engedélyezve volt, az arra előírt 5 éves határidő letelt, de a támogatott személy a halasztott fizetési kötelezettségét nem fogja tudni teljesíteni, mert nincs az életében neki fel nem róható okból olyan változás, amely annak kifizetését lehetővé teszi. 

Fontos, hogy a részletfizetésre és a halasztott fizetésre vonatkozó kérelmeket kizárólag az arra nyitva álló határidőben lehet benyújtani, a támogatás visszafizetését elrendelő határozat támogatott általi kézhezvételét követő 30. napig.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja