„A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!”

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.03.28 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

Ne dőljön be neki, csak blöffölnek!

Bizonyára Ön is többször megfordult már olyan üzletben, ahol a pénztárnál a kereskedő a címben jelzett szöveggel hívta fel vásárlói figyelmét arra, hogy fizetés után nála bizony nincs apelláta.

Sokan szerencsére pontosan tudják, hogy az ilyen kiírásnak valójában nincs semmilyen (jog)alapja, ugyanis bármely olyan kereskedés, amely fogyasztók számára nyújt valamilyen szolgáltatást vagy termékértékesítést, maradéktalanul köteles betartani a fogyasztóvédelmi törvény előírásait, így többek között annak panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseit is.

Sajnos azonban még mindig vannak néhányan, akik nincsenek képben, és tájékozatlanságuk miatt a kiírással a kereskedő eléri a várva várt hatást… Tipikus példa erre, hogy a vásárló a pénztárnál fizet, majd félreáll elpakolni az árut, és miközben a nyugtát pásztázza, kiszúrja, hogy az egyik megvásárolt termékért a feltüntetettnél vagy a reklámújságban meghirdetettnél lényegesen magasabb árat számoltak fel. Visszafordul a pénztár felé, hogy reklamáljon, de hirtelen megakad a tekintete a kihelyezett táblán lévő elrettentő kiíráson, megtorpan, morog egyet az orra alatt, végül belenyugszik és sarkon fordul…

Pedig mi lett volna, ha tisztában van a fogyasztóvédelemből eredő jogaival! Akkor tudta volna, hogy a fogyasztóvédelmi törvény irányadó rendelkezése szerint, ha több eladási ár van egyidejűleg feltüntetve, akkor a kereskedő köteles a legalacsonyabb eladási ár felszámítására, és nem hivatkozhat alappal arra, hogy a tegnap véget ért akcióból véletlenül kint maradt az akciós tábla.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Emellett tisztában lett volna azzal is, hogy fogyasztóként jogosult szóban vagy írásban panaszt tenni, amellyel a kereskedőnek okvetlenül foglalkoznia kell.

A fogyasztóvédelmi törvény egyértelműen kimondja ugyanis, hogy a fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek (tipikusan a pénztárosnak) az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell. Ha pedig a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet köteles felvenni, és annak egy másolati példányát helyben a fogyasztónak át kell adnia.

A panasz megválaszolására a vállalkozásnak 30 napja van. Amennyiben a panasszal nem ért egyet, elutasító álláspontját indokolnia kell, és ilyen esetben köteles a fogyasztót arról is tájékoztatni, hogy mely hatóság (területileg illetékes járási hivatal) vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Senki se dőljön be tehát „A pénztártól való távozás után a reklamációt nem áll módunkban elfogadni” szövegű kereskedői felhívásnak, éljünk bátran a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított reklamáció lehetőségével, és ragaszkodjunk a jogainkhoz! Fontos azonban, hogy a blokkot őrizzük meg, azzal tudjuk ugyanis bizonyítani a vásárlást.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja