A zsebszerződések EU-s rejtelmei

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.05.10 | Ingatlan

Először is tisztázzuk, hogy mit is jelent valójában a fogalom! A zsebszerződés a köznyelvben használt kifejezés, amely alatt értendő minden olyan szerződés, egyéb jogügylet, amelyet termőföldre vonatkozóan, jogszabályba ütközően, illetve a hatályos tulajdonszerzési tilalom, korlát kijátszása érdekében, jogszabály megkerülésével kötöttek meg. A zsebszerződések közös vonása, hogy a céljuk tiltott.

A zsebszerződések visszaszorítását a jogalkotó a földforgalmi törvény módosításával kívánta orvosolni, amely szerint „semmis a haszonélvezeti jog, illetve a használat jogának (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog) szerződéssel történő alapítása, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít ilyen jogot.” Továbbá törvénybe foglalták, hogy haszonélvezeti jogot legfeljebb 20 éves időtartamra lehet alapítani.

Így a földforgalmi törvény módosítása alapján megszűnik minden olyan fennálló, határozatlan idejű vagy a 20 éves időtartam után lejáró haszonélvezeti jog, amelyet nem közeli hozzátartozók közötti szerződéssel alapítottak.

A törvény módosítására tekintettel a termőföldekre vonatkozó haszonélvezeti jogokat a fenti feltételeknek megfelelően a zsebszerződések érvénytelenítése érdekében, kártalanítás nélkül törölték az illetékes hatóságok. Azok csak abban az esetben maradhattak fenn, ha a haszonélvezők igazolták, hogy ők a földtulajdonosok közeli hozzátartozói.

Az egyik ilyen esetben az érintettek a földhivatal határozata ellen jogorvoslatért bírósághoz fordultak. A magyar bíróság a döntését megelőzvén, az eljárást felfüggesztette és az Európai Unió Bíróságához fordult előzetes döntéshozatalért. A bíróság álláspontja az volt, hogy a nemzeti rendelkezések alkalmasak arra, hogy korlátozzák a tőkemozgás és a letelepedés szabadságát, de az Európai Unió Bíróságának döntését kérte az ügyben.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

Az Európai Unió Bírósága nemrég meghozott döntésével megállapította, hogy a földforgalmi törvény fenti módosítása az uniós jogba ütközik, és mivel a nemzeti jogszabály előírja a mezőgazdasági földterületre vonatkozó, szerződésen alapuló haszonélvezeti jogok, köztük a tőke szabad mozgásához való jog gyakorlása révén megszerzett jogok megszűnését, ezért az Európai Unió Bírósága szerint ez korlátozza a tőke szabad mozgását.

Az Európai Unió Bíróságán megszületett döntés csupán iránymutatást ad a nemzeti bíróságoknak arra vonatkozóan, hogyan értelmezzék a közösségi jogot, ezt követően azonban a nemzeti bíróságokon múlik, hogy hogyan fogják felhasználni, értelmezni az Európai Unió Bírósága által meghozott döntést.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja