Ajándék visszakövetelése

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. Dr. Sándor Géza | 2022.10.06 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Ajándékozás esetén az ajándékozó valamely dolog tulajdonjogát ingyenesen átruházza a megajándékozottra azzal, hogy bizonyos körülmények esetén a Ptk. lehetőséget biztosít annak visszakövetelésére.

Az ajándék visszakövetelésének egyik jogalapja, ha arra az ajándékozónak a létfenntartása érdekében van szüksége. Fontos, hogy csak a még meglévő ajándék követelhető vissza, és csak akkor, ha annak visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott akkor sem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az ajándék visszakövetelhető a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója által az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására elkövetett súlyos jogsértés miatt is. A fentiekhez képest ezen a jogcímen nem csak a meglévő ajándékot, hanem az ajándék helyébe lépett értéket is lehet követelni. Súlyos jogsértésnek számít a bűncselekménynek minősülő magatartás vagy valamilyen jogi kötelezettség megszegése azzal, hogy az igényérvényesítésnek nem feltétele, hogy erről jogerős bírósági vagy hatósági határozat álljon rendelkezésre, de önmagában a felek közötti viszony puszta megromlása vagy az ajándékozóval szemben tanúsított tiszteletlenség nem elégséges. Az ajándék visszakövetelésének nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg.

Az ajándékozó végül visszakövetelheti az ajándékot abban az esetben is, ha utóbb véglegesen meghiúsult, olyan feltevésre figyelemmel adta az ajándékot, amely nélkül az ajándékozásra nem került volna sor. Ebben a körben három feltételt kell vizsgálni: i) a jogügylet alapjául egy feltevés szolgált; ii) a feltevés nélkül az ügylet nem került volna megkötésre; iii) a feltevés utóbb véglegesen meghiúsult. A vizsgálódásnál az ajándékozással kapcsolatos körülményeket alaposan mérlegelni kell, például „nagy jelentősége van annak, hogy milyen volt az a viszony, kapcsolat, amely az ajándékozást megelőzően az ajándékozó és a megajándékozott között fennállott; vizsgálni kell továbbá az ajándék tárgyának értékét, s ezzel kapcsolatban azt is, hogy az ajándékozás olyan jelentős-e, amelyre tekintettel is arra lehet alaposan következtetni, hogy az ajándékozót valóban az általa állított feltevés indította az ajándékozásra” [PK. 76]. Nem követelhető vissza az ajándék, illetőleg nem követelhető az ajándék helyébe lépett érték, ha az ajándékozás alapjául szolgáló feltevés meghiúsulását az ajándékozó felróható magatartása okozta.

A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének soha nincs helye, de akkor sem lehet az ajándékot visszakövetelni, ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. Megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő után nem követeli vissza.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja

Dr. Sándor Géza

Dr. Sándor Géza
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
geza.sandor@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja