Dióhéjban a visszaváltási díjról II.

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2023.11.29 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Egy korábbi blogbejegyzésben elkezdtük bemutatni a visszaváltási díj rendszerének egyes fontosabb elemeit, valamint a gyártók kötelezettségeit. A folytatásban a forgalmazó lényegesebb jogait és kötelezettségeit mutatjuk be röviden.

A rendelet alkalmazásában forgalmazónak minősül a visszaváltási díjas terméket a fogyasztónak átadó, értékesítő gazdálkodó szervezet, amely a rendelet alapján visszaváltási helyet működtet. Lényeges elem, hogy a forgalmazó a terméket közvetlenül a fogasztónak értékesíti, vagyis nem egy másik gazdálkodó szervezetnek.

A forgalmazó alapvető kötelezettsége, hogy a kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltását biztosítsa.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Amennyiben a kötelezően visszaváltási díjas termék nem újrahasználható, úgy a forgalmazónak a termék fogyasztótól való visszaváltásának biztosítása érdekében szerződést kell kötnie a koncessziós társasággal, amely alapján ezen termék visszaváltását elvégzi.

Ezzel szemben amennyiben a kötelezően visszaváltási díjas termék újrahasználható, a termék visszaváltását a gyártóval kötött megállapodás alapján kell biztosítani a forgalmazónak.

A kötelezően visszaváltási díjas termék visszaváltása keretében – amennyiben automata visszaváltó berendezéssel nem kerül sor a visszaváltási díj közvetlen visszatérítésére – a forgalmazó a terméket, illetve hulladékát visszaváltó részére visszafizeti a visszaváltási díj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba utalvány formájában beszámítja.

A forgalmazónak a kötelezően visszaváltási díjas termék fogyasztótól való visszaváltását teljes nyitvatartási időben biztosítania kell a visszaváltási helyen.

A 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert értékesítő üzletben a forgalmazónak automata visszaváltó berendezéssel történő visszaváltási lehetőséget is biztosítania kell a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltására, az automata visszaváltó berendezés meghibásodásának esetére alkalmazott kézi átvétel mellett.

A forgalmazó a gyártóval kötött megállapodás alapján az általa forgalmazott termékkel azonos jellemzőkkel bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó, önkéntesen visszaváltási díjas terméket visszaváltási díj ellenében visszaveszi.

A forgalmazó az önkéntesen visszaváltási díjas termék fogyasztótól való visszaváltását a termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan és teljes nyitvatartási időben kell, hogy biztosítsa a termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. Amennyiben a forgalmazó legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkezik, a forgalmazás helyén biztosítja az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszaváltását.

Önkéntesen visszaváltási díjas termék visszaváltása esetén a forgalmazó a termék visszaváltójának visszafizeti a visszaváltási díj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba beszámítja.

A forgalmazót a fogyasztó felé tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében a forgalmazó a visszaváltási díjas termék forgalmazásának helyén, valamint a visszaváltásra kijelölt helyen közzéteszi

(i) a visszaváltási díj visszafizetéséhez szükséges, a termék állapotára vonatkozó,

  • kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék esetén a koncessziós társaság,
  • kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék, valamint önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a termék gyártója

által meghatározott, a forgalmazó részére megküldött követelményeket, és

(ii) ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt hely(ek) nevét, címét és nyitvatartási idejét.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja