Elvitte a végrehajtó a vagyonát, pedig nem is Ön az adós? Így szerezheti vissza! (I.)

Szerző(k): Dr. Hortobágyi Sándor | 2017.12.07 | Követeléskezelés

Végrehajtás során ingóságot, ingatlant, követelést, jogot stb. lefoglalhat a végrehajtó annak érdekében, hogy a végrehajtást kérők követelései kielégítést nyerjenek. Előfordulhat azonban, hogy a végrehajtó olyan vagyontárgyat foglal le, amely nem a végrehajtási eljárásban adósként részt vevő tulajdonában van. Egy ilyen vagyontárgy lefoglalása, illetve az értékesítéséből befolyt összegnek a végrehajtást kérők követeléseinek kielégítésére való fordítása sérti a vagyontárgy tulajdonosának jogát. Az ilyen sérelem orvoslására szolgál az igényper.

Igénypert az indíthat, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga (pl. haszonélvezet) alapján tart igényt, amely a végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya. Az igényperben ennek megfelelően a vagyontárgyhoz kapcsolódó jogosultságot igazolnunk kell.

Az igényper megindítása alapvetően nincs határidőhöz kötve, azonban amennyiben az igénypert a foglalástól számított 8 napon belül indítottuk meg, az igényper halasztó hatályú lesz, ami azt jelenti, hogy az igényelt vagyontárgy értékesítésére mindaddig nem kerülhet sor, amíg az igényper jogerősen be nem fejeződik.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Ha a bíróság az igényperben helyt ad a kérelmünknek, az igényelt vagyontárgyat feloldja a foglalás alól. A foglalás feloldása alapján pedig a végrehajtó kiadja részünkre a vagyontárgyat vagy törölteti az ingatlan-nyilvántartásból a végrehajtási jogot.

Mivel általában nem tudjuk, hogy a lefoglalt vagyontárgy végrehajtás alá vonása az eljárásnak milyen szakaszában van, előfordulhat, hogy olyan időpontban indítottuk meg az igénypert, amikor annak már az igényelt vagyontárgy értékesítésére nem lehetett halasztó hatálya, illetve adott esetben a végrehajtás felfüggesztésére sem került sor, és ezért a lefoglalt vagyontárgyat már értékesítették. Ha az értékesítés már megtörtént, a foglalás feloldása már nem lehetséges. Ilyenkor a bíróság a határozatában azt mondja ki, hogy az igényelt vagyontárgy vételárának megfelelő összeget kell kiutalni az igénylő részére.

Abban az esetben, ha a végrehajtási eljárásban a lefoglalt vagyontárgyat már értékesítették és a vételárat a végrehajtást kérő részére kifizették, igényper már nem indítható, illetve a megindított igényperben nem hozható olyan ítélet, amelyben a végrehajtást kérőt kötelezné a bíróság arra, hogy az általa átvett vételárat a felperesnek fizesse ki. Ebben az esetben a végrehajtást kérő jogszerűen jutott követelésének kielégítéséhez, a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint sem felel az igénylő követeléséért. Az igénylőnek az a lehetősége marad, hogy az adóssal szemben lépjen fel a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint, figyelemmel arra, hogy a gazdagodás, a vagyoneltolódás az adós javára következett be azáltal, hogy nem az adós vagyontárgyának értékesítése miatt szűnt meg, illetve csökkent az adós tartozása.

Az igénypereknek a fentieken kívül számos egyéb részletszabálya van, ezért érdemes az igényérvényesítés különböző lehetőségeiről szakemberrel konzultálni!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Hortobágyi Sándor

Dr. Hortobágyi Sándor
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
sandor.hortobagyi@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja