Fagyasszuk be adósunk külföldi bankszámláját!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2017.04.25 | Követeléskezelés

Sok bosszúságot okoz, ha jogos követelése már megjárt minden bírósági fórumot, de itthon mégis eredménytelen a végrehajtás, mert az adósa minden pénzét külföldön tartja. Erre van egy új megoldás.

2017 január 18-tól már könnyen zároltatható adósának az Európai Unióban vezetett bankszámlája annak köszönhetően, hogy kérhető a külföldi számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátása – feltéve, hogy az érintett felek mindegyike tagállami székhellyel vagy lakcímmel rendelkezik.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében 2014. május 15-én fogadta el az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló rendeletet. Az európai politika már 2006-ban megkezdte a számlazárolások lehetséges megvalósítása módozatainak kidolgozását, amelynek eredménye lett a tíz évvel később hatályba lépő rendelet.  A rendelet a magyar jogba történő átültetés nélkül közvetlenül hatályos és alkalmazandó.

Az uniós jogalkotás a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében történő harmonizációt kívánta a rendelettel tovább erősíteni. A polgári és kereskedelmi ügyekben történő igazságügyi együttműködés az Unió létrejöttétől kezdődően fokozatosan bővül. Ennek keretében fogadta el az Unió – többek között – az ún. „Brüsszel” rendeleteket az illetékes bíróság meghatározásáról, valamint a bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, a „Róma” rendeleteket a kollíziós szabályok harmonizációja céljából, vagy az európai fizetési meghagyásos eljárást létrehozó irányelvet.

Az ideiglenes számlazárolásról szóló rendelet célja, hogy megakadályozza a vagyoni eszközök végrehajtás előtti elvonását, és hogy ezzel javítsa az Unión belüli végrehajtás hatékonyságát.

A hitelezőnek csupán azt kell igazolnia, hogy azért van szükség a biztosítási intézkedés elrendelésére, mert valós kockázat áll fenn, hogy a későbbi végrehajtás meghiúsul vagy számottevően elnehezedik. Már a jogerős ítélet meghozatala előtt is van lehetőség a számlazárolás elrendelésére, ha a kérelmező hitelt érdemlően bizonyítja, hogy jók az esélyei arra, hogy az adóssal szembeni követelése jogosságáról neki kedvező döntés szülessen.

Az sem akadálya az eljárás megindításának, ha nem ismert az adós külföldi bankszámlája: az illetékes hatóság beszerzi részünkre az adós bankszámlájának adatait.

A végzés kibocsátása a kérelem tartalma és a csatolt iratok alapján történik, bizonyítás csak kivételes esetben – akár videokonferencia vagy más kommunikációs technológia segítségével – lehetséges. Az adós nem értesíthető a számlazárolási végzés iránti kérelemről, és a végzés kibocsátása előtt sem hallgatható meg.

A számlazárolási végzés kibocsátási kérelem – az Európai Unió országaiban lakcímmel, székhellyel rendelkező adóssal szemben fennálló pénzkövetelés behajtására praktikus és költséghatékony eszközt jelentő európai fizetési meghagyásos eljárással együtt – jelentősen leegyszerűsíti és felgyorsítja a követelések Unión belüli behajtását.

A zárolás néhány esetben nem alkalmazható, ezen esetekről, illetve a kérelem-előterjesztésre szolgáló formanyomtatványokról szívesen adunk személyes tájékoztatást. Ha az Ön ügyében hasznos lehet az uniós számlazárolási végzés vagy más uniós eljárás kezdeményezése, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal szakértőit.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja