Felelős vagy felelőtlen? A nemtörődöm ingatlanhasználók kálváriája

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.01.18 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Amint azt egy korábbi blog bejegyzésben (Hulladékos kiskáté ingatlanhasználóknak) már beharangoztuk, a jelen bejegyzés tárgya az ingatlanhasználókra vonatozó lényegesebb felelősségi szabályok ismertetése lesz hulladékgazdálkodási szempontból.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Hulladéktörvény) evidenciaként kezeli, hogy hulladéktól csak arra kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.

Ugyancsak alapvetés, hogy nem mentesül a hulladék birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve tulajdonában lévő hulladéktól nem a Hulladéktörvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével, vagyis illegálisan válik meg.

Ezen főszabályi előírások alapján az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége elsődlegesen a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

A Hulladéktörvény azonban éppen azért, mert a hulladéktól jogellenesen megválók esetében igen magas a látencia, behozza az ingatlanhasználók mögöttes felelősségét, amikor előírja, hogy amennyiben a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa ezen kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól a törvényi előírások megsértésével vált meg, akkor a hulladékbirtokosra vonatkozó kötelezettség azt az ingatlanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték, vagy elhagyták.

Ha ugyanez a magatartás közterületen valósul meg, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a települési önkormányzat a közszolgáltató vagy más hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet útján gondoskodik.

Természetesen a Hulladéktörvény biztosít kimentési lehetőséget az ingatlanhasználóknak, de ez a látencia miatt, valamint azon okból, hogy illegális hulladéklerakással tipikusan az elhanyagolt ingatlanok lehetnek érintettek, igen szűk körben vezet eredményre.

Az ingatlanhasználó akkor mentesül a felelősség alól, ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.

Ennek eredménytelensége esetén azonban az ingatlanhasználó azon túlmenően, hogy saját költségére kell gondoskodnia a hulladék elszállításáról, egyéb szankcióra (pl. hulladékgazdálkodási bírság) is számíthat, mely költségek érvényesíthetősége a hulladék jogellenes elhelyezőjével szemben igen csak kétséges.

A súlyos jogkövetkezmények elkerülése érdekében tehát érdemes felidézni a Voltaire-i intelmet: „Műveljük kertünket”.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja