Hazai ítélet külföldi végrehajtása? Lehetséges!

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. | 2018.08.30 | Követeléskezelés

Ügyfeleink jogvitáinak rendezése, kezelése során gyakran találkozunk olyan esettel, amelyben külföldi elem is található. Gondolunk itt elsősorban arra, hogy az egyik félnek külföldi vagyon áll a rendelkezésére, amelyre akár egy sikeres peres eljárást követően végrehajtási eljárás kezdeményezhető. Az ilyen esetekben, a külföldi végrehajtási eljárás lefolytatása legtöbbször nehézkes, és hosszú időt vesz igénybe. Még a nem vitatott követelések tekintetében is a – peres útra terelt – jogvitákat lezáró bírósági ítéletek, egyezségek végrehajtása is komoly akadályokba ütközött az EU szabályozását megelőzően. Ugyanis ezt felismerve és orvosolni kívánó szándékkal az Európai Unió meghozta a 805/2004/EK rendeletét (a továbbiakban: „Rendelet”) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról. De mielőbb továbblépnénk a témában, először is tisztázzuk, hogy mit is jelent a nem vitatott követelés és az európai végrehajtható okirat fogalma!

A rendelet szerint a követelést akkor kell nem vitatottnak tekinteni, ha

  1. a) annak fennállását az adós a bírósági eljárás során kifejezett elismeréssel, illetve bíróság által jóváhagyott vagy az eljárás során a bíróság előtt kötött egyezséggel elfogadta;
  2. b) a bírósági eljárás során a származási tagállam joga szerinti eljárási szabályokkal összhangban az adós a követeléssel szemben nem emelt kifogást;
  3. c) miután a bírósági eljárás során korábban a követeléssel szemben kifogást emelt, ezt követően az adós nem jelent meg, illetve nem képviseltette magát a bírósági tárgyaláson, feltéve hogy a származási tagállam joga szerint az ilyen magatartás a követelés vagy a hitelező által állított tények hallgatólagos elismerésének minősül;
  4. d) az adós azt közokiratban kifejezetten elismerte.

Az európai végrehajtható okirat pedig egy olyan tanúsítvány, amelyet a nemzeti bíróság által meghozott határozathoz, a nemzeti bíróság által jóváhagyott egyezséghez, vagy közokirathoz csatolnak, és amellyel lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Unió területén más tagállamban is végrehajtsák az adott határozatot, egyezséget. Ezt a tanúsítványt, mint „európai igazságügyi útlevél” szokták emlegetni.

Fontos kiemelni, hogy az európai végrehajtható okiratként hitelesítendő határozatnak, bírósági egyezségnek vagy közokiratnak nem vitatott pénzügyi követelésre kell vonatkoznia polgári vagy kereskedelmi ügyben. Az ítélet európai végrehajtható okirattá minősítéséhez az eljáró bíró egy formanyomtatványt használ, amely az Európai Igazságügyi Portálon található meg. Az eljárás menete attól függően változhat, hogy mihez kérik az európai végrehajtható okirat kiadását: meghozatalra váró határozathoz; már meghozott határozathoz; közokirathoz vagy bírósági egyezséghez.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

Ha az illetékes bíróság kibocsátotta az európai végrehajtható okiratot, akkor azt az adós lakóhelye vagy vagyoni eszközeinek helye szerinti tagállam végrehajtó hatóságának kell megküldeni. Ilyen esetben a tagállamban történő végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás nem szükséges. Az okirat mellett az eredeti ítélet másolatát is meg kell küldeni az illetékes végrehajtási szerv részére, valamint kérhetik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány fordítását is attól függően, hogy a másik tagállam végrehajtó hatósága milyen nyelveket fogad el.

Érdemes megjegyezni, hogy az európai végrehajtható okiratként hitelesített határozatot, bírósági egyezséget vagy közokiratot úgy kell kezelni, mintha a végrehajtás szerinti tagállamban történt volna a kiadása, és a nemzeti bíróság által meghozott határozattal, egyezséggel vagy közokirattal egyező módon kell végrehajtani. A végrehajtási eljárást a végrehajtás szerinti tagállam nemzeti joga szabályozza.

Európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány – Dánia kivételével – az Európai Unió valamennyi tagállamának bírósága vagy illetékes hatósága által kiadott, jóváhagyott, illetve kiállított határozathoz, bírósági egyezséghez és közokirathoz kiadható.

A végrehajtás kezdeményezése egy másik tagállamban csak abban az esetben utasítható vissza, ha ugyanazon felek között a másik tagállamban más, összeegyeztethetetlen ítélet született.

A fentiek alapján látható, hogy az európai végrehajtható okirat használatával egyszerűbb és gyorsabb a külföldi végrehajtási eljárások kezdeményezése és lefolytatása.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja