Házastársi vagyonközösségi igényper

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Demény Zoltán | 2019.09.19 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Az igényperről és annak általános szabályairól egy korábbi cikkben írtunk részletesen (itt). Amikor a végrehajtó olyan vagyontárgyat foglal le, amely nem a végrehajtási eljárásban adósként részt vevő tulajdonában van, az ilyen vagyontárgy lefoglalása, illetve az értékesítéséből befolyt összegnek a végrehajtást kérők követeléseinek kielégítésére való fordítása sérti a vagyontárgy tulajdonosának jogát. Az ilyen sérelem orvoslására szolgál az igényper.

A házastársi vagyonközösségi igényperben az általános szabályok mellett speciális szabályok is érvényesülnek. Az ilyen igényper indításának – az igényperre irányadó általános feltételeken túlmenően – további két feltétele, hogy a lefoglalt vagyontárgy a házastársi vagyonközösséghez tartozzon és a vagyontárgyat olyan tartozás fejében foglalják le, amely kizárólag a végrehajtási ügyben adósként szereplő házastársat terheli. Ebben az esetben a másik házastárs igényperben kérheti a vagyontárgy foglalás alóli feloldását a közös vagyonból rá eső hányad értékéig.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Visszautasíthatja-e a webshop a megrendelésünk teljesítését?

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az igényperben felperes csak az adós házastársa lehet. Ezt a körülményt a keresetlevél benyújtásakor igazolni kell. Az alperes a végrehajtást kérő és vele együtt az adós, vagyis az igénylő felperes házastársa. Az utóbbinak azért kell perben állnia, mert az igényperben hozott döntés az ő jogi helyzetére is kihat.

A házastársi vagyonközösségi igényperben a bíróság a házastársi vagyonközösséghez tartozó valamennyi lefoglalt vagyontárgy figyelembevételével dönt.

Ha a bíróság az igénykeresetnek helyt ad, az igénylő közös vagyonból rá eső hányadának megfelelő értékű meghatározott vagyontárgyakat feloldja a foglalás alól. Ha az igénylőt így nem lehet teljesen kielégíteni, a bíróság meghatározott vagyontárgyat azzal a feltétellel old fel a foglalás alól, hogy az igénylő a közös vagyonból rá eső hányad értékét meghaladó értékkülönbözetet tizenöt napon belül megfizeti a végrehajtói letéti számlára. Ennek elmulasztása esetére, vagy ha ezt az igénylő a perben nem vállalja, a bíróság a meghatározott vagyontárgy értékesítését és a közös vagyonból rá eső hányad értékének megfelelő vételárrész igénylő részére történő kiutalását rendeli el. A foglalás alól feloldott vagyontárgyak az igénypert indító házastársnak, a fel nem oldott vagyontárgyak az adósnak a különvagyonába kerülnek.

Korábbi cikkeinkben foglalkoztunk azzal is, hogy a Ptk. 4:34. § (2) bekezdése szerint – ha a házassági vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik – a házastársak között a házassági életközösség időtartama alatt házastársi vagyonközösség áll fenn. A Ptk. 4:37. § (1) bekezdése ezt azzal egészíti ki, hogy a házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek.

MUNKAJOG, MUNKAVÉDELEM E-learning

Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés; Biztonságos munkafeltételek, kártérítési felelősség; Munka- és pihenőidő, munkadíj; Mt. általános magatartási követelményei, egyenlő bánásmód, érvénytelenség

Videókonferencia (videók hossza: 529 perc)

Előadók: Dr. Dudás Katalin, Dr. Horváth István
ÜGYVÉDEK: 8 kreditpont!!!
Ár: 22.900 Ft + áfa helyett 18.900 Ft + áfa

Részletek, jelentkezés >

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a házastársi vagyonközösségre alapozott igényperben nem lehet a közös vagyoni szerzés vélelmére hivatkozni. Ez a vélelem a házastársak egymás közötti viszonyában fennáll, de alkalmazása az igényperben azt jelentené, hogy a végrehajtást kérő alperesre hárulna a bizonyítás olyan körülmények tekintetében, amelyeket ő, mint a házastársak viszonyait nem ismerő fél általában nem képes bizonyítani. Ennek az lenne a következménye, hogy az igénylő házastárs a vélelem segítségével az adós házastárs különvagyoni ingóságait fele részben elvonhatná a végrehajtás alól, és így lehetővé válna a hitelező kijátszása. Ezért a házastárs által indított igényperben a közös vagyoni vélelmet nem lehet alkalmazni, hanem a Pp.-nek a bizonyítási teherre vonatkozó általános szabályát kell alapul venni. A felperest terheli tehát a bizonyítás az igénykereset megalapozására előadott minden tényállítást illetően. Így az igénylő felperesre hárul annak a bizonyítása, hogy a lefoglalt vagyontárgyak a házastársi vagyonközösséghez tartoznak, és hogy azokat mikor, milyen jogcímen és milyen vagyonból szerezték.

Amennyiben családjoggal kapcsolatos kérdése van és hatékony megoldást szeretne, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

Ossza meg ismerőseivel:

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja