Hogyan lesz a hulladékból termék?

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.08.30 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A korábbi blogbejegyzésekben több alkalommal is foglalkoztunk a talaj, föld hulladékstátuszával, illetve annak hiányával, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági állásponttal.

Némileg ehhez kapcsolódóan érdemes megvizsgálni azokat a feltételeket is, amelyeknek egy adott, valóban hulladék anyag esetében érvényesülniük kell ahhoz, hogy kikerüljön a hulladékkörből.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Hulladéktörvény) viszonylagos részletességgel meghatározza ezeket a feltételeket.

Az első, és talán legfontosabb feltétel, hogy a hulladéknak valamilyen hasznosítási műveleten kell átesnie.

A hasznosítási műveleteket a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet sorolja fel.

Ahhoz, hogy a hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban ne minősüljön hulladéknak, az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges:

  • meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják,
  • rendelkezzen piaccal vagy legyen rá kereslet,
  • megfeleljen a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
  • használata összességében ne eredményezzen a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

Azt az anyagot vagy tárgyat, amely ezen feltételek teljesülése esetén megszűnik hulladéknak lenni, hasznosítottnak kell tekinteni.

Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a jogalkotó több további garanciális feltételt is beépített a feltételek megvalósulása ellenőrzése érdekében.

Ennek körében a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolását erre feljogosított tanúsító szervezet végezheti.

További garanciális előírás, hogy a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezet negyedévente ellenőrizni köteles.

Ezen túlmenően a hasznosítási művelet útján előállított anyagnak vagy tárgynak a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelését az abból létrejött termék megfelelőségének és biztonságának ellenőrzéséért felelős hatóság, illetve piacának felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi.

Ha pedig a hasznosítási művelet útján előállított anyag vagy tárgy nem felel meg a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek, az illetékes hatóság tájékoztatja erről a gyártó telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot.

Korántsem egyszerű feladat tehát valamely anyagot kivonni a hulladékkörből, az újrafelhasználási és újrahasznosítási célok elérése érdekében mégis javasolt lenne ennek a szélesebb körben való alkalmazása.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja