Januárban indul a termőföldek tulajdoni rendezése. Elvesztheti a tulajdonjogát?

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. Dr. Sándor Géza | 2020.12.17 | Ingatlan

A 2021. január 1. napján hatályba lépő földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény alapján jövőre elindul a termőföldek tulajdonosainak, egyéb jogosultjainak ingatlan-nyilvántartási adatrendezése.

Talán a legfontosabb hatása a termőföldek beazonosítatlan személy vagy nem beazonosítható tulajdonosaira lehetnek hatással. Azt a tulajdonost nevezzük beazonosítatlan személynek, akinek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett adatai hiányosak, a személyi azonosító jele hiányzik vagy hibás. A nem beazonosítható személy a tulajdonos, akinek az adatainak a pontosítására irányuló eljárás eredménytelen volt és személye egyértelműen nem határozható meg.

A földhivatal megkezdi hivatalból, kérés nélkül beazonosítani minden termőföld kapcsán az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő, hibás, hiányos adatokkal rögzített személyeket az okirattárában fellelhető okiratok, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban fellelhető adataival.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ha az adatok több természetes személy adataival is azonosságot mutatnak, a földhivatal egy értesítés megküldésével bevonja az adategyeztetésbe. Ha ezzel a bejegyzett személy beazonosíthatóvá válik, a földhivatal ingatlanügyi hatóság a bejegyzésben hiányzó vagy tévesen feltüntetett adatot hivatalból pótolja, vagy kijavítja.

Ha az adategyeztetés nem vezet eredményre, az ingatlanügyi hatóság 90 napra településenként és fekvésenként hirdetményt tesz közzé az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon. Egyidejűleg értesítést is küld az érintett ingatlan közigazgatási címére, illetve a tulajdonos ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett lakcímére is. Ha a közlemény és az értesítés után sem vezet az adategyeztetés eredményre, vagy az elmarad, az ingatlanügyi hatóság hivatalból megállapítja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett személy nem beazonosítható, ezáltal az ingatlan tulajdoni helyzete rendezetlen és feljegyzi az ingatlan tulajdoni lapjára a rendezetlenség tényét.

A rendezetlenségről szóló döntése véglegessé válását követő 60. napon a nem beazonosítható személynek az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonában álló ingatlan e törvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. Az állam tulajdonszerzése az ingatlant terhelő, illetve az ingatlanra vonatkozó és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat nem érinti. Az állam 60 napon belül elvégezteti az ingatlan értékbecslését.

Aki az ingatlan tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartáson kívül az állam ezen tulajdonszerzését megelőzően megszerezte, a tulajdonjog megállapítása iránti pert az állammal szemben indíthatja meg. Az ingatlannak az állam tulajdonszerzését megelőző tulajdonosa az állammal szemben kártalanításra jogosult, ha az ingatlanra vonatkozó tulajdonjogának megállapítása eredményes volt, de a tulajdonjogának helyreállítását nem kívánja, vagy az állammal szemben erre már nincs lehetősége. A kártalanítás összege a fent jelzett értékbecslés alapján meghatározott összeg.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja

Dr. Sándor Géza

Dr. Sándor Géza
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
geza.sandor@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja