Közérdekű adatoknak minősülnek a zöldhatóság által kiszabott bírságok

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2017.04.25 | Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

A bírói gyakorlat alapján a környezetvédelmi bírságolás ténye, a megbírságolt neve, a székhelye, a határozat száma, a kiadmányozó hatóság, a bírság összege közérdekű információ.

A közérdekű adat megismerését a hatóságoknak – az adatvédelmi keretek között – lehetővé kell tenniük.

A közérdekű adat, így a környezetvédelmi bírságok részletei megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be, arról – az adatkezelő előzetes közlése alapján, költségtérítés ellenében – másolatot kérhet.

Környezetvédelmi Termékdíj 2018

Változások, Bevallás, Ellenőrzés

Szerző: Kelemen István
Ár: 8.900 Ft helyett 5.900 Ft

A környezetvédelemről szóló törvény is megerősíti a fentieket, mivel előírja, hogy a környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szerveknek mindenki számára lehetővé kell tenniük a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését.

Ezen túlmenően mindenkinek joga van a környezeti információkat – mint közérdekű adatokat – megismerni.

Az ún. Aarhusi Egyezmény ugyancsak a hatóságok kötelezettségévé teszi, hogy a környezeti információt kiadja.

A környezetvédelmi bírságolásra vonatkozó teljes terjedelmű jogerős határozatok megismerésének igényét – akár anonimizált formában – az is alátámasztja, hogy a döntések indokolásából ismerhető meg az, hogy milyen okok, tevékenységek, mulasztások és magatartások miatt kerül sor a bírság kiszabására.

A hatóság kizárólag abban az esetben jogosult a tájékoztatás iránti kérelem teljesítését megtagadni, ha az ügyfél a tájékoztatáskéréshez való jogát visszaélésszerűen gyakorolja.

Visszaélésszerűnek minősül a joggyakorlás különösen akkor, ha a tájékoztatáskérést megelőző nyolc napon belül az ügyféllel a hatóság döntést közölt, vagy olyan eljárási cselekményre került sor, amelyben az ügyfél részt vett.

Tekintettel azonban arra, hogy a kivonat készítése a hatóság részéről jelentős többletmunkát igényel, ezért az ilyen iratokba való betekintést és az ezekről való másolatkészítést indokolt díjfizetéshez kötni.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja