Megindult ellenem a végrehajtás, de korábban semmilyen felszólítást nem kaptam. Mit tehetek?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Farkas Timea | 2021.12.09 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A kisebb értékű követelések érvényesítésének legegyszerűbb és leggyakoribb módja a fizetési meghagyásos eljárás megindítása, melynek során a közjegyző a jogosult kérelme szerint 15 napos határidővel levélben felszólítja a kötelezettet a fizetési meghagyásban foglalt követelés megfizetésére. A határidő elteltét követően – amennyiben a kötelezett nem élt ellentmondással és fizetésre halasztási vagy részletfizetési kérelmet sem terjesztett elő – a fizetési meghagyás jogerőssé válik, és a követelés jogosultja a végrehajtást rögtön megindíthatja a kötelezettel szemben. 

Gyakran előfordul azonban, hogy a közjegyző által postára adott fizetési meghagyást tartalmazó irat a kötelezett részére valójában nem kerül kézbesítésre, mert például a címzett nem tartózkodott otthon a kézbesítéskor, vagy azt később a postán nem vette át, vagy egyszerűen csak nem jó címre postázták. Ha a címzett az iratot nem vette át, vagyis az a közjegyzőhöz „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett, a kézbesítési fikció szerint azt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Így tehát előfordulhat, hogy a fizetési meghagyást tartalmazó iratot nem vesszük át, nincs lehetőségünk ellentmondással élni. Ugyanakkor a határidő számítódik, tehát a fizetési meghagyás jogerőssé válik, és a végrehajtás ellenünk megindul anélkül, hogy a követelés vitatására vonatkozó indokainkat kifejthettük volna.

Amint a végrehajtási eljárás megindulásáról tudomást szerzünk, lehetőségünk van orvosolni korábbi, önhibánkon kívüli mulasztásunkat. Gyakori megoldás erre, hogy a kötelezett kézbesítési kifogást nyújt be az át nem vett fizetési meghagyás kapcsán, majd ennek elbírálását követően benyújtja ellentmondását a közjegyző felé.

Ennél egyszerűbb megoldás ugyanakkor az, ha a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 15 nap alatt a kötelezett ellentmondással él közvetlenül a közjegyző felé. Az ellentmondás előterjesztésével egyidejűleg a kötelezett köteles a végrehajtás során felmerült, a jogosult által előlegezett költségeket a végrehajtónál megfizetni, és azt a közjegyző előtt okirattal igazolni. Ekkor a közjegyző a folyamatban lévő végrehajtási eljárást hivatalból megszünteti, és a fizetési meghagyásos eljárás perré alakulásáról a feleket tájékoztatja.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A végrehajtási eljárás során felmerült költségek megfizetése és annak igazolása az ellentmondás benyújtásával egyidejűleg rendkívül fontos, ennek hiányában ugyanis a közjegyző az ellentmondást visszautasítja.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja