Milyen illetékkedvezményeket vehetek igénybe ingatlanvásárlás esetén?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2017.04.25 | Ingatlan

Manapság szinte az egyetlen biztosnak tűnő befektetés az ingatlantulajdon. Vétel esetén illetékfizetési kötelezettség keletkezik a vevői oldalon, ami – az ingatlan értékétől függően – igen magas összeg is lehet. Ennek általános mértéke az ingatlan forgalmi értékének 4%-a. Nem árt tudni tehát, hogy milyen kedvezményekre, mentességekre lehetünk jogszabálynál fogva jogosultak! A bejegyzésben a leggyakrabban előforduló esetekre térünk ki.

Amennyiben lakóház építésére alkalmas üres telket vásárolunk beépítési szándékkal, fontos, hogy a NAV által megküldött fizetési meghagyás jogerőre emelkedését megelőzően jelezzük ezen szándékunkat a hatóság felé. A legfontosabb feltétel, hogy a vételtől számított 4 éven belüli beépítés esetén számolhatunk az illetékmentességgel.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS ÁFA-SZABÁLYOK 2019 – Konferencia

Ingatlanszabályok alkalmazása a közösségi jog tükrében
Időpont: 2019. január 24., csütörtök
Előadók:  Dr. Csátaljay Zsuzsanna

Ár: 29.900 Ft helyett 20.930 Ft
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS

A törvény az egyenes ági rokonok, házastársak egymás közötti vagyonátruházásából származó illeték esetén is mentesít a fizetési kötelezettség alól. Ugyanezen csoportba sorolható a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés. Ez utóbbi nem feltétlenül jár kéz a kézben bontóperrel, egy működő házasság során is felmerülhet a vagyonmegosztás iránti igény.

  1. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának megszerzése esetén az illeték fele, ami kiszabható, feltéve, hogy a teljes lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forint összeget nem haladja meg. Amennyiben nem a teljes lakástulajdon, hanem csak egy része kerül megvásárlásra, az illetékkedvezményt arányosítani kell a tulajdoni hányadhoz.

Nem árt tudni, hogy amennyiben magánszemélyként lakástulajdont cserélünk vagy vásárolunk, és a vásárlást vagy cserét megelőző, illetve azt követő egy éven belül eladjuk, és a megszerzett lakástulajdon forgalmi értéke kisebb annál, mint amit elcseréltünk, illetve eladtunk, illeték fizetése alóli mentességben részesülünk. A törvény ide vonatkozó részei rugalmas megállapítást tesznek, ugyanis amennyiben a megszerzett lakás forgalmi értéke nagyobb, csak a két ingatlan különbözete számít az illeték alapjának, azaz, csak a különbség 4%-ának megfizetésére kötelezhet az adóhatóság.

Ugyan nem forintban mérhető kedvezmény, de további könnyítést jelenthet a szintén első lakástulajdont szerző magánszemély számára a törvény által biztosított részletfizetési lehetőség. Legfeljebb 12 hónapra, havonta egyenlő részletekben történő teljesítés engedélyezhető. Persze, amennyiben az adóhatóság által engedélyezett részletek bármelyike is elmarad, azonnal esedékessé válik a teljes tartozás. Érdemes tehát minden részletet határidőben megfizetni, amennyiben ilyen kedvezményben részesülünk.

Fontosnak tartom ismét rögzíteni, hogy a fent felsoroltakban csak a leggyakrabban előforduló esetekre tértünk ki. Figyeljünk, hogy az eljáró ügyvéd valamennyi, szóba jövő lehetőségről tájékoztasson bennünket az adásvételi szerződéskötés idején, mivel a NAV fizetési meghagyásának jogerőre emelkedését követően csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetben számíthatunk az egyébként törvény alapján járó mentességre, kedvezményre.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja