Mindenkit érintő fogyasztóvédelmi szabályváltozások

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. Dr. Sándor Géza | 2022.04.28 | Fogyasztóvédelem és e-kereskedelem

A fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemi szabályokról az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve rendelkezik, amelyet a 2019. november 27-én elfogadott 2019/2161 irányelv egészít ki a 6a. cikkel, ami – egyéb uniós szabályváltoztatásokon túl – a fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtását és korszerűsítését szolgálja. 

A tagállamok 2021. november 28-ig voltak kötelesek elfogadni az irányelv átültetéséhez szükséges nemzeti szabályokat, és az új rendelkezéseket 2022. május 28-tól kell alkalmazni. Az irányelv 6a. cikkében foglalt rendelkezések a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2/A. §-ába kerültek átültetésre.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A megváltozott szabályozás értelmében az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell jelölni a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott korábbi árat. A korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentést megelőző 30 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár. Mindezek nem vonatkoznak a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre.

Ha pedig a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban a fent meghatározott időtartamhoz képest, a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentést megelőző 15 nap.

A fenti módosítás célja az akciós árakra vonatkozó előírások bevezetése a fogyasztók pontosabb tájékoztatása érdekében. Az új szabályok irányadóak mind a hagyományos, mind az online kereskedelemre. Ezek alapján árcsökkentés bejelentésekor – tehát „akció hirdetésekor” – meg kell jelölni a korábbi árat és a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. 

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése nem az árképzésre, hanem az árcsökkentés kommunikációjára, az akciók feltüntetésének megfelelőségére terjed ki.

A fogyasztóvédelmi és marketingjog átfogó célravezetőségi vizsgálata, amelyet a Bizottság 2016 és 2017 között végzett a Célravezető és hatásos szabályozás (REFIT) program keretében, megállapította, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jog hatékonyságát veszélyezteti a tudatosság kereskedők és fogyasztók körében tapasztalható hiánya, és hogy gyakrabban ki lehetne használni a létező jogorvoslati lehetőségeket. Erre tekintettel nemcsak a 98/6/EK irányelve módosult, hanem a fogyasztóvédelmet érintő 93/13/EGK, 2005/29/EK és 2011/83/EU irányelvek is. Korszerűsödtek az uniós fogyasztóvédelmi jog által alkalmazott egyes fogalmak, továbbá továbbfejlesztették a szankciókra vonatkozó meglévő szabályokat azok következetesebb alkalmazásának megkönnyítése és a tagállami hatóságok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankcionálási gyakorlatának kialakítása érdekében.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Zalavári Legal Hungary
Ügyvéd | Mediátor | Adatvédelmi szakjogász
Ecovis Zalavári Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja

Dr. Sándor Géza

Dr. Sándor Géza
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
geza.sandor@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja