Nem számmisztika, adószám-amnesztia!

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2018.04.05 | Cégjog

Boldog ember az, akinek annyi egyeurósa van, ahány alkalommal felfüggesztett adószámmal rendelkező gazdasági társasággal találkoztunk cégellenőrzéseink során. Ennek azonban január 1-jétől hivatalosan is vége!

Csak a rend kedvéért említem meg, hogy az adószám felfüggesztésének szankciójával járt egyebek mellett az is, ha a NAV egy cég székhelyén végzett helyszíni eljárás során tudomást szerzett arról, hogy a cég nem található a székhelyén.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új szabályozás (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény) azonban megszüntette ezt a korábban oly gyakran és előszeretettel alkalmazott jogintézményt.

A NAV az adószám alkalmazásának felfüggesztését a törvény erejénél fogva minden olyan esetben megszüntette – hivatalból, határozat kiadása nélkül –, amely esetben az adószám 2018. január 1-jén felfüggesztettnek minősült.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Ezen túlmenően a felfüggesztett adószámok nyilvános adatbázisának elérhetősége is megszűnt.

Az eljárások megszűnésének jogkövetkezményeként az adószám felfüggesztésének időtartama a felfüggesztés megszüntetésének időpontjáig tart.

Ha az adószám felfüggesztést követő törlését a NAV 2018. január 1-jét megelőzően a bevallási vagy adófizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt rendelte el, és az érintett adózó a törlést követően adóköteles tevékenységet kíván folytatni, az adószám megállapítását közvetlenül a NAV-tól kérheti. A NAV ebben az esetben az adózó részére a kérelem alapján az adószámot abban az esetben is a kérelem benyújtása napjával állapítja meg, ha az adózó az adóköteles tevékenységet a kérelem benyújtása előtt megkezdte vagy folytatta.

Az év elejével életbe lépett, a gazdálkodók életét valamelyest megkönnyítő módosítások a 2018. január 1-jén már jogerős határozatokat természetszerűleg nem érintették.

Tekintettel arra, hogy a cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég adószáma felfüggesztésének megszüntetését, a cégjegyzékkel kapcsolatosan az érintett cégeknek nincs külön teendőjük.

Ennek ellenére a cégek rejtőzködése természetesen nem javasolt, figyelemmel arra, hogy a cégbíróság továbbra is jogosult arra, hogy amennyiben tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve a telephelyén, fióktelepén sem található, és egyéb feltételek is fennállnak, a megszüntetési eljárást megindítsa.

De ne legyünk telhetetlenek, minden kis könnyítésnek örülni kell!

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja