Sok teendő a sokk után – Közlekedési balesetek kárrendezési kérdései I.

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt | 2017.08.31 | Követeléskezelés

A mindennapi közlekedés során csaknem valamennyiünkkel előfordult már, hogy közlekedési baleset – vétlen, vagy vétkes – részesei voltunk. Jelen írásban azt tekintjük át nagy vonalakban, hogy melyek a legfontosabb szabályok, amik figyelembe vételével könnyen elkerülhetjük a későbbi problémákat, vitás helyzeteket.

Közlekedési baleset bekövetkezése esetén a helyszínen a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Ha igen, akkor hívni kell a mentőket, a rendőrséget, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.

Ha vitás a felelősség kérdése, haláleset vagy személyi sérülés történt, balesetnek külföldi részese van, vagy bármelyik érdekelt rendőri intézkedést igényel, értesíteni kell a rendőrséget, és a rendőri intézkedést meg kell várni.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Amennyiben nem vitás a felelősség kérdése, és egyik fél sem ragaszkodott rendőri intézkedéshez, pontosan ki kell tölteni a baleseti bejelentőt. A bejelentő egy példányát tartsuk magunknál a további kárügyintézéshez. A baleset helyszínéről, a járművek helyzetéről, sérüléseiről érdemes fényképfelvételeket készíteni – akár mobiltelefonnal – és az esetleges tanúk nevét, adatait rögzítsük, még akkor is, ha úgy tűnik egyértelmű a felelősség. Mindez a későbbi kárrendezést segíti, előfordul ugyanis, hogy a felelősségét a helyszínen elismerő autós később ezt a nyilatkozatát – sokkos állapotra vagy más személyes körülményre hivatkozva – visszavonja, ezért a körültekintő eljárás ilyen esetben is célszerű. Amennyiben a káresemény bekövetkezésének körülményei valamilyen oknál fogva nem rögzíthetők, tanácsos a helyszínre rendőrt hívni.

A baleset helyszínének elhagyását követően a károkozó 5 munkanapon belül köteles biztosítójánál bejelenteni a káreseményt, a károsult pedig 30 napon belül köteles kárigényét bejelenteni a károkozó felelősségbiztosítójának. Ezen túl a kötelező felelősségbiztosítással, illetve a CASCO biztosítással kapcsolatos főbb szabályokat következő bejegyzésünkben ismertetjük részletesebben.

A közlekedési balesetek esetén tehát alapvetően fontos, hogy még a helyszínen minden megfelelően rögzítésre kerüljön, hiszen a későbbi vitás helyzeteket így lehet a leghatékonyabban megelőzni.

Amennyiben pedig mégis vitás helyzet alakul ki, esetleg a biztosító csak részben téríti meg a számlával igazolt kárt, akkor érdemes szakértői, ügyvédi segítséget igénybe venni, és a megfelelő lépéseket megtenni a kár rendezése érdekében.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja