Székhelyszolgáltatók, könyvelők, adótanácsadók figyelmébe: bővülnek a pénzmosás elleni szabályok

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. Dr. Sándor Géza | 2021.02.04 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A Pmt. és a Kit. szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 2/2021. (II. 2.) PM rendelet 2021. február 2. napján jelent meg a Magyar Közlönyben és 2021. március 19. napján fog hatályba lépni. A rendelet személyi hatálya az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőkre, a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet végzőkre; a virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra, a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra és a székhelyszolgáltatókra terjed ki.

A rendelet a belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere körében rögzíti, hogy a szolgáltató az ügyfeleit alacsony, átlagos vagy magas kockázati kategóriába sorolja be a meghatározott kockázati tényezők alapján (személyi, tevékenységi, működési, földrajzi tényezők). A rendelet továbbá felsorolja azt is, hogy milyen tényezők vonatkoznak különösen alacsony, átlagos vagy éppen magas kockázatra.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A szolgáltató a monitoring tevékenység keretében az üzleti kapcsolat fennállása során folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyfelet és tevékenységét, és a szolgáltató különös figyelemmel értékeli az üzleti kapcsolat során előforduló összetett, szokatlan vagy gazdasági vagy jogszerű cél nélkül végrehajtott ügyleteket, de legalább évente felülvizsgálja az ügyfelei kockázati kategóriák szerinti besorolását.

A belső ellenőrző és információs rendszer működtetése körében a szolgáltató a tevékenysége megkezdését követő öt munkanapon belül kijelöl egy vagy több vezetőt, aki a Pmt.-ben foglalt kötelezettségek foglalkoztatottak által történő végrehajtásáért felel, így pl. felel az ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtásáért, az ellenőrzését segítő információs rendszer kialakításáért, a bejelentési kötelezettség teljesítéséért stb.

A szolgáltató egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz az alacsony kockázati kategóriába sorolt ügyfelei vonatkozásában, míg fokozott ügyfél-átvilágítást akkor alkalmaz, ha magas kockázatra vonatkozó tényező merül fel az ügyfél esetében. A szolgáltató az üzleti kapcsolat létesítését vagy az ügyleti megbízás elfogadását a kijelölt vezető jóváhagyásához köti, ha az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzése során magas kockázatra vonatkozó tényező merül fel. Az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítás belső szabályzatban kidolgozott esetköreit a felügyeletet ellátó szerv a Pmt. szerinti belső szabályzat részeként hagyja jóvá.

A rendelet részletezi, hogy az elektronikus hírközlő eszköznek milyen informatikai biztonsági követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy auditálható és működtethető legyen, így pl. elemei azonosíthatók és dokumentáltak, a hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, a távoli hozzáférés, karbantartás szabályozott, a vírusok és más rosszindulatú kódok és cselekmények elleni védelem biztosított stb. A rendelet részletesen rögzíti a valós idejű ügyfél-átvilágítás menetét is.

A rendelet továbbá előírásokat fogalmaz meg az ügyletek felfüggesztésének, a belső képzéseknek, illetve a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozása és működtetésének minimumkövetelményeinek részletes szabályairól.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja

Dr. Sándor Géza

Dr. Sándor Géza
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
geza.sandor@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja