A GDPR, vagyis az Általános Adatvédelmi Rendelet bevezetésére való felkészülés egyik állomása annak vizsgálata, hogy szükség van-e adatvédelmi tisztviselő kinevezésére egy szervezetnél, amely 2018. május 25-ét követően az adatkezelések jogszabályi megfelelősége felett őrködik. A pozíció nem ismeretlen a hazai jogban, hiszen jelenleg is létezik hasonló szerepkört betöltő személy, az adatvédelmi felelős, amelyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év...
Az alábbiakban, valamint a soron következő cikkekben a GDPR bevezetésével járó alapvető tudnivalókat foglaljuk össze részletesen bemutatva az új szabályokat, főbb módosításokat. Nem egy fórumon találkozhattunk már a GDPR kifejezéssel, vagyis az Általános Adatvédelmi Rendelettel, amely 2018. május 25-ét követően új fejezet nyit az európai adatvédelem területén. Az e naptól kötelezően alkalmazandó jogszabály valamennyi uniós tagországban irányadó lesz, és felváltja a tagországokban jelenleg ...