Szőr mentén a panasztörvényről II. – határidők, intézkedések

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. | 2023.09.28 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Egy korábbi blogbejegyzésben foglalkoztunk a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) személyi hatályával. A jelen bejegyzésben a rendszer működésével kapcsolatosan mutatjuk be a legfontosabb határidőket, valamint a szükséges intézkedéseket.

A bejelentő a bejelentést mind írásban, mind szóban megteheti. A szóbeli bejelentést telefonon, más hangüzenetküldő rendszer útján vagy személyesen lehet megtenni. Lehetőség van arra, hogy a foglalkoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használjon. Ebben az esetben a foglalkoztató a szóbeli bejelentéssel kapcsolatosan az alábbiak szerint járhat el:

  • a bejelentést a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
  • írásba foglalja és a bejelentő számára másodpéldányban átadja akként, hogy annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozóan lehetőséget biztosít.

Amennyiben a bejelentő személyesen teszi meg a bejelentését, a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője ugyancsak a fentiek szerint jár el.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Lényeges előírás, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet kell készítenie.

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást kell küldenie a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a Törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról is.

A rendszer működtetőjének a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kell kivizsgálnia. Ezt a határidőt csak különösen indokolt esetben és a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatni kell. A kivizsgálás határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

A bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében bejelentővédelmi ügyvédet vagy más külső szervezetet is meg lehet bízni.

A Törvény szabályozza azokat az eseteket is, amikor a bejelentés kivizsgálása mellőzhető. Ezen esetek a következők:

  • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
  • a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
  • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, valamint
  • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A foglalkoztatónak a bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A bejelentés kivizsgálásáról, annak eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről vagy azok mellőzéséről, illetőleg a mellőzés indokáról a bejelentőt írásban tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatás abban az esetben mellőzhető, ha a rendszer működtetője a fentiekről a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja