Szülői felügyelet tartalma II. – A gyermek gondozása, nevelése, tartózkodási helyének meghatározása

Szerző(k): Dr. Demény Zoltán Dr. Jean Kornél | 2020.11.12 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A szülői felügyelet egyik legfontosabb eleme, hogy a szülők a gyermek megélhetését és felnevelkedését biztosítsák, ennek érdekében a gyermeket ellássák, gondozzák. Noha a gyermektartás nem a szülői felügyeleti jog eleme, maga a tartási kötelezettség feltétlenül része a szülői felügyeletnek is, mint a gyermek megélhetéséhez és felnevelkedéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettség.

A gyermek gondozása körében a gyermek egészségügyi ellátásáról is gondoskodni kell. Az irányadó bírói gyakorlat szerint a gyermek veszélyeztetését jelenti az, hogy a szülők nem választanak a gyermekük számára házi gyermekorvost. A házi gyermekorvos választása a szülők számára kötelezettség, ennek egyik indoka az, hogy hatékonyabb a gyermek ellátása akkor, ha a szabadon választott orvos a gyermeket rendszeresen látja, így őt nem csak gyógyítani tudja, de az esetleges betegségek is megelőzhetők. Megvalósítja a gyermek veszélyeztetését az is, ha a szülők elmulasztják a gyermek számára a kötelező védőoltások beadatását. Miután a szülők ezen magatartása a gyermek testi fejlődését gátolhatja vagy akadályozhatja, a gyermek védelembe vételének elrendelése is szükséges lehet.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság jóváhagyásával a szülők beleegyezése nélkül elhagyhatja, ha az az érdekeivel nem ellentétes. A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyása önmagában a szülői felügyeletet – a személyes gondozás és nevelés kivételével – nem érinti. A gyámhivatal a szülők lakóhelye elhagyásának a jóváhagyása során vizsgálja, hogy a gyermek törvényes képviselete, lakhatása és tartása a kérelemben megjelölt helyen miképpen biztosítható. A gyámhivatal ezen eljárása során, ha a gyermek nem intézménybe, hanem magánszemélyhez kíván költözni, köteles a magánszemélyt is meghallgatni és nála környezettanulmányt készíteni.

A gyermek huzamos időn át – így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból – önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön. A gyermek letelepedés céljából történő külföldre távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges. Lényeges változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a gyermek külföldre távozásához – ha a szülők között nincs ebben a kérdésben vita – nem kívánja meg a gyámhatóság hozzájárulását, azt azonban – természetesen – igen, hogy a gyermek önállóan vagy az egyik szülőjével hosszabb időre csak mindkét szülő egyetértésével utazzon külföldre.

A huzamos idő fogalmát a törvény nem határozza meg, annak van jelentősége, hogy a gyermek akár önállóan, akár egyik szülőjével bizonyos célból és az ennek eléréséhez szükséges tartamban kíván külföldön tartózkodni. A célok közül a Ptk. kettőt nevesít, a tanulmányok folytatását és a munkavállalást, de nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy más célból történhessen. Nyilván a gyermek életkorából is következik az, hogy ez a huzamos külföldön tartózkodás milyen okból következhet be. Miután a külföldre távozásnak a gyermek jóléte és a különélő szülővel való kapcsolat fenntartása szempontjából egyaránt jelentősége van, a külföldi tartózkodási helynek a különélő szülő által ismertnek kell lennie, és a huzamos tartózkodásnál hangsúlyos annak átmeneti jellege.

Ha a távozás letelepedési célú, azaz kifejezetten azzal a szándékkal történik a külföldre távozás, hogy az várhatóan véglegesen fennmaradjon, ennek ki kell tűnnie a szülők megállapodásából.

Amennyiben családjoggal kapcsolatos kérdése van, és hatékony megoldására van szüksége, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MAGYARÁZATA 2023

Az Mt. és a Ptk. munkaviszonyra vonatkozó szabályai

Itt az utóbbi évek legjelentősebb Munka Törvénykönyve módosítása!!!

Bővített kiadás magyarázatokkal, az ítélkezési gyakorlatból vett példákkal és a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak értelmezésével

Szerzők: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 600 oldal
Megjelenés: 2023. március 20.

Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja