Szülői felügyelet tartalma III. – A gyermek vagyonának kezelése

Szerző(k): Dr. Bihary Ákos LL.M. Dr. Demény Zoltán | 2021.03.25 | Minden egyéb, ami érdekelheti

A szülői felügyelet fontos eleme a gyermek vagyonának kezelése. Ez alapján a szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelezettsége, hogy gyermekük minden olyan vagyonát kezeljék, amely a Ptk. szerint nincs kivéve a kezelésük alól.

Nem kezelhetik a szülők azt a vagyont, amelyet a gyermek ezzel a kikötéssel kapott, továbbá azt a vagyont sem, amellyel a törvény értelmében a gyermek maga rendelkezik. Ez utóbbi körbe tartozik a korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme, amelynek erejéig a gyermek kötelezettséget vállalhat. Nem kezelhetik a szülők azt a vagyont sem, amelyet a szülő a gyámhatóságnak az erre kötelező határozat alapján átadott.

Ha a gyermek azzal a kikötéssel kapott vagyont, hogy azt szülei nem kezelhetik, a gyámhatóság – a vagyont juttató személy javaslatának figyelembevételével – a vagyon kezelésére vagyonkezelő gyámot rendel ki. Ha a vagyont juttató harmadik személy a vagyon kezeléséből az egyik szülőt kizárta, a vagyont a vagyonkezelésre egyébként jogosult másik szülő kezeli.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők kölcsönösen vagy külön-külön meghatalmazást adhatnak egymásnak arra vonatkozóan, hogy a gyermek vagyonát az egyik szülő a másik helyett kezelje. A meghatalmazás akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A gyermek nevében eljáró szülőt a kisebb jelentőségű vagyonjogi szerződések megkötésénél jóhiszemű harmadik személyek olyannak tekinthetik, mint aki a másik szülő meghatalmazottjaként is eljár. Ha azt a gyermek érdekei indokolják, a gyámhatóság a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők közül kijelölheti azt a szülőt, aki a gyermek vagyonának kezelője.

A gyermek vagyonának és jövedelmének felhasználása körében a szülők a gyermek vagyonából eredő jövedelemnek azt a részét, amely a vagyon terheinek kifizetése után fennmarad, a gyermek indokolt szükségleteire kötelesek fordítani. A szülők a gyermek eltartásának fedezése céljából a gyermek vagyonának állagát e törvénynek a gyermek tartására vonatkozó rendelkezései szerint vehetik igénybe. Ha a gyermek szülője háztartásában nevelkedik és keresménnyel rendelkezik, a szülő igényelheti, hogy a háztartás költségeihez megfelelő mértékben járuljon hozzá.

A szülők gyermekük vagyonát biztosítékadás és számadás kötelezettsége nélkül kezelik. Fontos különbség a korábbi szabályozáshoz képest, hogy már nincs olyan kötelezettsége a szülőknek, hogy a gyermek pénzét és értéktárgyait, ha azokat a rendes vagyonkezelés szabályai szerint készen tartani nem kell, kötelesek a gyámhatósághoz „beszolgáltatni”, és ezekről az értékekről a gyámhatóság hozzájárulása nélkül nem rendelkezhetnek. A szülőt ez a kötelezettség a Ptk. szerint csak akkor terheli, ha a gyermek érdekét sértő módon jár el, és így a gyermek vagyonának az átadását a gyámhatóság elrendeli.

A szülők gyermekük vagyonának kezelése során a rendes vagyonkezelés szabályai szerint, ugyanazzal a gondossággal kötelesek eljárni, mint saját ügyeikben. Ha e kötelezettségüket szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegik, az ezzel okozott kárt a szerződésen kívül okozott károk megtérítéséért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

A kiskorú vagyonát illetően meg kell még említenünk a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen kiskorúak helyzetét. Míg a cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata főszabály szerint semmis, addig a korlátozottan cselekvőképes kiskorú – bár bizonyos jognyilatkozatokat megtehet maga, illetve kizárólag maga – jognyilatkozatainak érvényességéhez a törvényes képviselő (szülő vagy gyám) hozzájárulása szükséges, bizonyos esetekben pedig ezenfelül a gyámhatóság jóváhagyása is.

A gyámhivatal abban a vagyonkezelés körébe eső esetben, ha a törvényes képviselő a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzése, ingatlana tulajdonjogának átruházása vagy megterhelése vonatkozásában tesz jognyilatkozatot, megvizsgálja, hogy az eset összes körülményei alapján a jognyilatkozat jóváhagyása a gyermek érdekeit szolgálja-e. A kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés szintén a gyámhatóság jóváhagyásával érvényes. Amennyiben a gyermek olyan vagyonáról van szó, amelyet nem kellett a gyámhatóságnak átadni, a gyámhatóság jóváhagyása a rendelkezéshez akkor szükséges, ha a vagyon meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát.

Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülők gyermekük vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesítik, a gyámhatóság indokolt esetben elrendelheti a gyermek pénzének és értéktárgyainak a gyámhatóság részére történő átadását, ha azokat a rendes vagyonkezelés szabályai szerint készen tartani nem kell, vagy a szülőket biztosítékadásra kötelezheti, vagy a vagyonkezelést rendszeres felügyelete alá vonhatja. Tehát kötelezheti a szülőket, hogy a vagyonkezelésről úgy adjanak számot, mint a gyám, illetve a szülőktől a vagyonkezelés és a vagyoni ügyekben való képviselet jogát egyes vagyoni ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy megvonhatja.

Ha a szülők vagyonkezelői joga megszűnik, kötelesek gyermekük vagyonát kiadni a nagykorú gyermeknek vagy annak, akinek kezelése alá kerül a vagyon.

Amennyiben családjoggal kapcsolatos kérdése van, és hatékony megoldására van szüksége, keresse bizalommal az Ecovis Hungary Legal jogi szakértőit!

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Bihary Ákos LL.M.

Dr. Bihary Ákos LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
akos.bihary@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja