Termőföld igénybevételt korlátozó szabályok

Szerző(k): Dr. Jean Kornél | 2017.10.19 | Bánya- és energiajog

Termőföldön végzett bányászati tevékenységhez alapvető feltétel, hogy az ingatlanügyi hatóság engedélyezze a terület művelésből történő kivonását, azaz a más célú hasznosítását. Ennek azonban vannak korlátai, amelyeket a termőföld védelméről szóló törvény szabályoz.

Egyik ilyen korlátozó előírás, hogy bányászati célból, legyen szó célkitermelőhelyről vagy külszíni bányászatról, nem engedélyezhető a művelésből történő kivonás, ha átlagosnál jobb minőségű termőföldet érint. Az átlagos minőség minden település esetében változó, ugyanis az átlagos minőség meghatározása egy település közigazgatási területéhez tartozó termőföldek minőségétől függ.

Másik jelentős korlátozó szabály, hogy még akkor sem engedélyezhető a más célú hasznosítás, ha fenti feltételnek az érintett termőföld megfelel, de az adott település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja a bányászati célból már igénybevett és/vagy igénybe még nem vett, de más célú hasznosításra engedélyezett termőföldek együttes területe.

Mit is jelent ez pontosan a gyakorlatban? Az ingatlanügyi hatóság, a más célú hasznosítás engedélyezésére irányuló eljárásban hivatalból vizsgálni fogja, hogy az adott településen mekkora területű termőföldet vettek már igénybe bányászati célból, és mekkora terület az, amelyet még nem vettek igénybe, de már engedélyezték a kivonást. Ha ez a szám eléri a településen lévő összes földterület 25%-át, akkor a kérelmet el fogják utasítani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lefektetett bányatelek sem jelent a fenti szabály alól kivételt, ugyanis hiába bányatelekkel fedett egy termőföld, az még nem jelenti, hogy engedélyezték volna a más célú hasznosítását.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

A kivonási engedélyre ugyanis csak akkor lesz szükség, amikor a tényleges bányászati tevékenységet tervezi a bányavállalkozó megkezdeni, és ezt feltünteti a műszaki üzemi tervében. Ekkorra azonban már előfordulhat, hogy a többi, a település határán belüli bányatelkek jogosultjai megkérték a más célú hasznosítási engedélyt, és így a bányavállalkozó kérelme már nem fog megfelelni a 25%-os szabálynak.

Azt is fontos figyelembe venni, hogy a bányavállalkozót az ingatlanügyi hatóság nem értesíti előzetesen, ha településen belül a 25%-ot már elérték a művelésből kivont területek. A bányavállalkozó nem kötelező ügyfél a többi kivonás iránti engedélyezési eljárásban, így alapból nem is fog tudomást szerezni arról, hogy mekkora területen engedélyezték már a más célú hasznosítást.

A fentiekre vonatkozóan azonban az illetékes ingatlanügyi hatóságtól kérhető adatszolgáltatás, amely keretében előzetesen információ szerezhető arra, hogy az adott településen mi az átlagos minőség,  és arra is, hogy az összes földterületből mekkora terület művelésből történő kivonását engedélyezték.

Amennyiben az ingatlanügyi hatóság elutasítja a más célú hasznosítás iránti engedélyt, úgy az felvetheti a bányavállalkozó kártalanítására vonatkozó speciális szabályok alkalmazhatóságának lehetőségét is, amellyel kapcsolatosan egy korábbi bejegyzésünkben már részletesen foglalkoztunk.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja