Több földet egy szerződéssel megvenni? Ez lehetséges?

Szerző(k): Dr. Jean Kornél , Dr. Vizsy Gábor | 2022.09.08 | Ingatlan

A polgári jog szabályai szerint a szerződő felek szabadon köthetnek szerződést, szabadon választhatják meg a másik szerződő felet és alapvetően szabadon választhatják meg a szerződés tartalmát is. Vagyis miért ne gondolhatnánk azt, hogy ha a felek közös akarata arra irányul, hogy a tulajdonos több földje egyszerre cseréljen gazdát, ezt egy szerződésben megtehetik?

A termőföldek forgalmát szabályozó törvény – tekintettel a termőföld Alaptörvényben is kiemelt státuszára – speciális szabályokat határoz meg arra az esetkörre, ha ugyanazon felek között egyszerre több földterület cserélne gazdát.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A hatályos földforgalmi törvény rendelkezései szerint több földnek egybefoglalt vételáron történő eladására két esetben kerülhet sor: i) ha azok egymással szomszédosak, vagy ii) ha a földek azonos vagy szomszédos járás területén fekszenek, és a földek bejegyzett földhasználója az eladó vagy legalább három éve (!) a vevő.

A földforgalom gyakorlatában az elővásárlási jog gyakorlásának megakadályozására bevett módszer, hogy több földet egységes vételáron kínálnak eladásra, holott azok nem képeznek gazdasági egységet. Ennek kiküszöbölésére ilyen együttes értékesítésre tehát akkor kerülhet sor, ha földek egymással szomszédosak, vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

Felmerül a kérdés, hogy ha a vevő több földterületet mint dologösszességet vesz meg egybefoglalt vételáron, miként alakul az elővásárlási jog és annak gyakorlása.

Habár kifejezett szabály a fenti kérdésről nem rendelkezik, a földforgalmi törvény és annak átmeneti rendelkezéseiről szóló törvény egyes szabályaiból a választ megkapjuk. Tekintettel a több föld dologösszesség jellegére, az elővásárlási jogosultak sorrendjére vonatkozó szabályokat úgy kell alkalmazni, mintha a vevő, illetve az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogát megalapozó körülmény az adásvételi szerződésben szereplő földek egésze tekintetében állna fenn.

Egyfelől az ezt jelenti, hogy elég, ha a dologösszességben álló földek egyike tekintetében fennáll egy elővásárlási jogot megalapozó körülmény, és a többi föld osztani fogja annak a földnek a sorsát e tekintetben is. Másrészt az elővásárlásra jogosult az adásvételi szerződést csak teljes egészében fogadhatja el, és ha kizárólag arra a földre vonatkozóan tesz elfogadó nyilatkozatot, amelyre az elővásárlási joga fennáll, nyilatkozata új ajánlatnak minősül.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

 A közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának eladása során a tulajdonostársa(ka)t az államot kivéve mindenkit megelőző sorban illeti meg az elővásárlási jog. Több föld egybefoglalt vételáron történő eladása esetén a földműves tulajdonostárs ezt az elővásárlási jogát viszont csak akkor gyakorolhatja, ha valamennyi érintett ingatlanban tulajdonostárs.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja