Újabb munkavállalói alkoholszondás ellenőrzés esetéről döntött a Kúria

Szerző(k): Dr. Jean Kornél Dr. Demény Zoltán | 2022.01.27 | Munkajog

A tényállás szerint a munkáltató minden reggel szúrópróbaszerű alkoholszondás ellenőrzést végzett munkavállalói körében, és az egyik dolgozónál pozitív lett az eredmény. 

A munkavállaló nem ismerte el az alkoholfogyasztás tényét, ezért a munkáltató a helyi kórházba véralkohol-vizsgálatra küldte el. A felperes – alkoholos befolyásoltságtól mentes állapotára hivatkozva – a szállítást nem vette igénybe, hanem saját gépjárművel ment az egészségügyi intézménybe. A kórház azonban a munkáltatóval való megállapodás hiányára hivatkozva a vérvizsgálat elvégzését megtagadta. A munkáltató ezt követően a rendőrkapitányságon kért véralkohol-vizsgálatot, kérelmét azonban itt is elutasították azzal az indokkal, hogy az alkoholszint-mérésre kizárólag helyszíni igazoltatás keretében van lehetőség. A rendőrkapitányságról történő távozást követően a munkavállalót a rendőrség hatósági ellenőrzés keretében vizsgálat alá vonta, amely alkoholszonda eredménye negatív lett, ezért a véralkohol-vizsgálatra ez esetben sem került sor.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ezek után a munkavállaló további személyes megbeszélést folytatott a munkáltatójával. A beszélgetés során a munkáltató felhívta a munkavállalót, igazolja a véralkohol-vizsgálattal kapcsolatban elmondottakat, ennek teljesítése érdekében a felek további egyeztetésben állapodtak meg. A munkáltató végül nem szüntette meg a munkavállaló munkaviszonyát, azonban a munkavállaló amiatt, hogy az alkoholszint-ellenőrzés során méltatlan helyzetbe került, állítása bizonyítására nem kapott lehetőséget, úgy értékelte, hogy a munkáltató őt emberi méltóságában és személyiségi jogában megsértette, ami lehetetlenné tette munkaviszonya fenntartását, ezért azonnali hatállyal megszüntette azt.

A felmondás jogellenessége miatt a felek között peres eljárás kezdődött, amelyben végül a Kúria hozott döntést. 

A Kúria indoklása alapján a munka törvénykönyve két körülhatárolt esetben ad lehetőséget a munkaviszony azonnali hatállyal történő megszüntetésére. A munkaviszony egyik alanya akkor élhet e jogával, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Jelen esetben az azonnali hatályú felmondás mint a munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozat valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő munkavállalónak kellett bizonyítani.

A Kúria kiemelte, hogy önmagában az alkoholos befolyásoltság vizsgálata a munkavállaló munkaképes állapotának ellenőrzését szolgáló eljárásként a munkáltatónak nem csupán jogosultsága, hanem a munkavédelemről szóló törvény alapján kötelessége is. Indoklását azzal folytatta, hogy a munkaszerződés teljesítése során úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az elvárhatóság objektív kategória, egy átlagos szintet jelent, ugyanakkor „az adott helyzetben” kitétel szűkítheti vagy bővítheti az eljáró személy mozgásterét. Az elvárhatóság elsősorban az együttműködési kötelezettség teljesítése vonatkozásában tekinthető zsinórmértéknek.

A perbeli esetben az eljáró bíróságoknak a munkáltató alkoholszondás ellenőrzést követően tanúsított magatartását kellett az elvárhatóság szempontjából értékelni és állást foglalni abban, hogy a vitatott eredmények ismeretében mi lett volna a követendő eljárás.

A vonatkozó jogszabály alapján a munkáltatónak a munkavállaló egészségügyi intézményhez szállítása mellett célszerű lett volna rövid úton informálódni a vizsgálat tényleges elvégzésének lehetőségéről, a költségek viseléséről, ugyanakkor kifejezett jogszabályi előírások hiányában ezen intézkedés elmaradása nem volt felróható. A munkavállaló jognyilatkozatában ugyanakkor nem a vérvizsgálat elmaradását, hanem azt sérelmezte, hogy a munkáltató az ellenbizonyítás eredményét nem fogadta el. Ezen állítás ugyanakkor nem valós, mivel egyrészt a munkavállaló negatív véreredményt a munkáltató számára munkaviszonya fennállása alatt nem mutatott be, másrészt a munkáltató a bizonytalan eredményű alkoholszondás vizsgálat Kollektív Szerződésben szabályozott jogkövetkezményét nem alkalmazta, munkaviszonyát nem szüntette meg, a munkavégzés alóli felmentése időszakára munkabérét megfizette, vagyis – ráutaló magatartással – figyelmen kívül hagyta az alkoholszonda pozitív eredményét. A valótlan felmondási indokra tekintettel nem állapítható meg a munkavállaló emberi méltóságának, személyiségi jogának megsértése sem.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Megrendelés ITT>>

A munkavállaló a munkáltatóhoz címzett jognyilatkozatában és kereseti kérelmében is alaptalanul állította, hogy a munkáltató munkaviszonyának megszüntetésével „fenyegette”. A lefolytatott bizonyítási eljárás adatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szondáztatást követően a munkáltató közvetlen munkahelyi vezetője csak az ittasság Kollektív Szerződésben szabályozott jogkövetkezményéről tájékoztatta a munkavállalót, ami nem tekinthető fenyegetésnek. A munkavállaló – saját nyilatkozata szerint – ezt a tájékoztatást a munkaviszonya megszüntetéseként értelmezte, ugyanakkor a perben meghallgatott tanú vallomása szerint erre csak a jogi osztálynak lett volna lehetősége.

Mivel a munkavállaló a felmondásában szereplő indoklásának valóságát nem tudta bizonyítani, a kereset elutasításáról rendelkező ítéletet a Kúria hatályában fenntartotta.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Jean Kornél

Dr. Jean Kornél
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Irodavezető equity partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
kornel.jean@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja