Végrehajtási költség = felszámolási költség?

Szerző(k): Dr. Molnár Gergő Zsolt , Dr. Petrik Tamás | 2020.02.06 | Követeléskezelés

Hogyan jut a pénzéhez a végrehajtó, ha az előtte folyamatban lévő ügy adósa felszámolás alá kerül? Jelen cikkünkben ennek egyik lehetséges alternatíváját mutatjuk be.

A végrehajtás és a felszámolás viszonya

A gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követelések érvényesítésének leggyakrabban előforduló formái a végrehajtási eljárás, illetve a felszámolási eljárás. Ezen eljárások közül a felszámolás elsőbbséget élvez, ugyanis a csődtörvény akként rendelkezik, hogy az adós társasággal szemben a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak meg kell szüntetnie.

Végrehajtási költségek

Senkinek nem mondunk újat azzal, hogy a végrehajtó a végrehajtás foganatosításáért díjat számol fel. Ez a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló rendelet alapján munkadíjból, költségátalányból, készkiadásból és behajtási jutalékból tevődik össze és nemritkán hét számjegyű is lehet. Ezek egy része a végrehajtás során megtérülhet, előfordulhat azonban, hogy a felszámolás elrendelése következtében megszüntetett végrehajtásban kielégítetlen végrehajtási költségek is fennmaradtak.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

A végrehajtó mint hitelező

A csődtörvény alapján az adóssal szemben fennálló követeléseket be kell jelenteni a felszámolónak, aki azokat kategóriákba sorolja és nyilvántartásba veszi. A bejelentéssel egyidejűleg a hitelező ún. regisztrációs díjat köteles fizetni, melynek összege a bejelentett követeléshez igazodik.

A végrehajtási törvény szerint a végrehajtási költségeket a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli.

A fentiek alapján egyértelműnek tűnhet az a megoldás, hogy a végrehajtó bejelenti a felszámolónak az adóssal szemben fennálló követelését, nem mindegy azonban, hogy azt a felszámoló milyen kategóriába sorolja, ugyanis az egyes kategóriák kielégítési sorrendet is jelentenek.

„A” vagy „f” kategória?

A vizsgált esetben a végrehajtó arra kérte a felszámolót, hogy a végrehajtási költségkövetelést „a” kategóriás követelésként, azaz a felszámolási költségek között vegye nyilvántartásba. A felszámoló nem értett egyet a végrehajtó álláspontjával, miszerint a felszámolás megindulását megelőzően folyamatban lévő végrehajtás költségei a felszámolási költségekkel azonos kategóriába sorolandók, ezért az iratokat beterjesztette a felszámolást lefolytató bírósághoz. A törvényszék végzésében arra kötelezte a felszámolót, hogy a végrehajtó követelését „f” kategóriába, vagyis „egyéb követelésként” vegye nyilvántartásba, amennyiben a végrehajtó megfizeti a regisztrációs díjat.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A végrehajtó fellebbezése folytán a másodfokon eljárt ítélőtábla a törvényszék végzését megváltoztatta és kötelezte a felszámolót, hogy a végrehajtó bejelentett hitelezői igényét „a” kategóriába sorolja be. Indokolásában kifejtette az ítélőtábla, hogy a kialakult bírói gyakorlat szerint a végrehajtó munkadíját a felszámolási eljárásban érvényesítheti és ezt privilegizált követelésként kell besorolni. Megjegyezte, hogy a végrehajtó munkájával előkészíti a felszámoló tevékenységét, ezért indokolt a végrehajtási költségek privilegizált módon történő érvényesítése és „a” kategóriába, mint a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek közé sorolni.

Összegzés

A fentiekből megállapítható, hogy a végrehajtó jogosult arra, hogy a felszámolás következtében megszűnt végrehajtásban fennmaradt költségeit a többi hitelezőt megelőzően érvényesítse, sőt e körben a felszámolás keretében történő vagyon-értékesítésből vagy az adós önkéntes teljesítéséből befolyt összeg után jutalék is megilleti.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Molnár Gergő Zsolt

Dr. Molnár Gergő Zsolt
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gergo.molnar@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja