Közeleg a céges beszámoló leadásának határideje

Szerző(k): Dr. Zalavári György LL.M. Dr. Sándor Géza | 2021.05.20 | Cégjog

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozás a beszámolót és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó legfőbb szervi határozatot köteles letétbe helyezni és közzétenni az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig, amely a legtöbb cég esetében május 31-i határidőt jelent. A letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség – a könyvvizsgálatra kötelezett vállalkozások esetében – a beszámoló mellett a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentésre is kiterjed.

A beszámoló legfőbb szerv általi elfogadását követően a letétbe helyezés akként történik, hogy a cég a beszámolóját elektronikus űrlapon megküldi a céginformációs szolgálatnak, amely azt továbbítja az adóhatóságnak is. A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég egyben letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Az ügyvezetés által előterjesztett beszámolót tehát a vállalkozás legfőbb szerve (taggyűlés, közgyűlés stb.) hagyja jóvá, illetve dönt a nyereség felhasználásáról (osztalékfizetésről). Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. A könyvvizsgálat célja pedig annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni azzal, hogy a könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A beszámoló elfogadásakor van lehetőség arra, hogy a vezető tisztségviselő kérésére a társaság legfőbb szerve az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon a vezető tisztségviselő részére. Ebben az esetben a társaság a vezető tisztségviselő ellen csak akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolók haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válnak. A vállalkozás azt is köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai, tagjai az éves beszámolót és a független könyvvizsgálói jelentést a cég székhelyén megtekinthessék és azokról teljes vagy részleges másolatot készíthessenek. A letétbe helyezett éves beszámoló, illetve a független könyvvizsgálói jelentés egyébként is nyilvános, arról bárki tájékoztatást kaphat és másolatot készíthet.

Amennyiben a vállalkozás elmulasztja beszámolóját határidőben letétbe helyezni és közzétenni, akkor ahhoz adójogi, cégjogi, polgári jogi és büntetőjogi szankciók egyaránt kapcsolódhatnak. A mulasztás rendszerinti következménye, hogy az adóhatóság felhívja a vállalkozást a kötelezettségének teljesítésére. Ha a (többszöri) felhívás eredménytelen, úgy az adóhatóság a cég adószámát hivatalból törli, erről a cégbíróságot elektronikus úton értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását, amelynek eredményeként a társasággal szemben kényszertörlési eljárást indíthat a cégbíróság.

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024

Ingatlanok és Építőipari ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2024
Kézikönyv (Belföldi és Nemzetközi ügyletek)

Szerző: Dr. Csátaljay Zsuzsanna
Formátum, terjedelem: B/5-ös formátum, 620 oldal
Megjelenés: 2024. február 23.

Kedvezményes ár:
22.900 Ft + áfa helyett 19.900 Ft + áfa


Előrendelés ITT>>

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Zalavári György LL.M.

Dr. Zalavári György LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Senior partner
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
gyorgy.zalavari@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja

Dr. Sándor Géza

Dr. Sándor Géza
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
geza.sandor@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja