Külföldi országok tiltólistája IV. – További speciális szabályok

Szerző(k): Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M. , Dr. Sokolowski András | 2020.07.23 | Minden egyéb, ami érdekelheti

Cikksorozatunk első részében megvizsgáltunk, hogy pontosan mit is jelent a külföldi országok piros, sárga és zöld színnel való megjelölése. Továbbá, hogy ez miképpen befolyásolja a magyar állampolgárok életét. A második részben számba vettük a külföldi állampolgárokra vonatkozó szabályokat és a külön méltányolható okokat. Legutóbb pedig az utazási korlátozások speciális szabályainak első felével foglalkoztunk.

Jelen cikkünkben pedig a Kormány járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) számú Korm. rendeletének további speciális szabályait tekintjük át.

A rendelet külön foglalkozik a kapcsolt vállalkozások helyzetével, és az alábbi feltételek szerint, az alábbi személyeknek korlátozott sávban lehetőséget biztosít a határátlépésre.

Megjelent a friss ECOVIS HUNGARY LEGAL HÍRLEVÉL

Benne kiemelt témánk: Duplájára emelkedett az apaszabadság időtartama

További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból.

Ugyanis a külföldről érkező személy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. A belépés további feltétele, hogy az érintett személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsítse.

Az agrárágazatban dolgozókra szintén külön szabályokat tartalmaz a rendelet.

A szomszédos államokból a szomszédos állam állampolgára, aki az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének biztosítása céljából utazik be Magyarország területére, az alábbiak szerint beléptethető az országba.

A dolgozók által, kizárólag csoportosan igénybe vehető határátkelőhelyeket az országos rendőrfőkapitány jelöli ki és teszi közzé a rendőrség honlapján.

A munkáltatónak előzetesen, az anyanyelvén írásos formában tájékoztatnia kell a dolgozót a beléptetés feltételeiről és tervezett idejéről.

Fontos, hogy a dolgozó csak abban az esetben jogosult beléptetésre, ha (1) a munkáltató a tervezett belépés előtt legalább 48 órával a dolgozó belépéséről az országos rendőrfőkapitány által meghatározott elektronikus formában értesíti a kijelölt és igénybe venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget az agrárágazatban dolgozó nevéről, a határátlépés során felhasználni kívánt személyazonosításra alkalmas okmányának számáról, a tervezett munkavégzés és a szállás helyéről és a munkavégzés tervezett időpontjáról. További feltétel (2) a munkáltató által kiállított előzetes írásbeli értesítő másolatának bemutatása, (3) a munkáltatóval kötött érvényes munkaszerződés vagy a munkáltató által a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása, amelyben a munkavégzés ágazatát, helyét és a jogviszony időtartamát a munkáltató feltüntette, továbbá, hogy (4) a dolgozó egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg.

A rendelet továbbá meghatározza, hogy a munkáltató köteles szervezett formában és csoportosan gondoskodni az agrárágazatban dolgozó szállításáról a határátkelőhelytől a szállás helyére. Külön kiemelendő, hogy a dolgozó egyéni utazása a munkahelyi karantén ideje alatt tilos. Szintén a munkáltató köteles gondoskodni a dolgozó étkezéséről és ellátásáról.

Továbbá fontos, hogy amennyiben a dolgozó a munkahelyi karantén időtartama alatt bármilyen, a fertőzésre utaló tünetet tapasztal, köteles erről a munkáltatót azonnal tájékoztatni. Ezt követően pedig a munkáltató köteles a dolgozót a többi agrárágazatban dolgozótól elkülöníteni, és a járványügyi hatóságot egy órán belül telefonon tájékoztatni. A fertőzésre utaló tünet észlelését követően a dolgozó munkát nem végezhet.

A rendelet még a katonai konvojok belépésére vonatkozóan tartalmaz további speciális rendelkezéseket. Ám ezek ismertetése meghaladja jelen cikk kereteit.

Cikksorozatunk ezzel a végéhez ért. Reméljük, hogy a kedves Olvasó így már tisztában van a 2020. július 15. napjától hatályos utazási korlátozások főbb szabályaival.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. Az Ecovis Hungary Legal a jelen blogcikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.

Dr. Szigeti-Szabó Andrea LL.M.
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
szigetiszabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja