Egy felszámolás alá került cég vagyonában nemcsak kézzel fogható ingó vagy ingatlan vagyontárgy lehet. Számos esetben előfordul, hogy a társaság vagyonában különböző jogcímeken fennálló követelések is találhatók. A csődtörvény alapján a felszámoló kötelessége, hogy a felszámolási eljárás során az adós követeléseit behajtsa, igényeit érvényesítse és vagyontárgyait értékesítse. A behajtott összegek, illetve az értékesített vagyontárgyak ellenértéke a hitelezők között felosztásra kerül. Előfo...
Az mindenki számára egyértelmű, hogy az ingó vagy ingatlan dolog tulajdonosának joga van a tulajdonában lévő dolgot birtokában tartani, illetve azt használni, azzal rendelkezni. Bizonyos esetekben azonban a tulajdonjog és a birtoklás, használat joga elválhat egymástól. Ennek egyik esete, amikor a gépjármű tulajdonosa a jármű használatára üzembentartót jelöl ki. Az üzembentartó lehet a jármű tulajdonosa vagy az, akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlő jogcím a...
Elérkezett az évnek azon része, amikor hétvégente felzúgnak a fűnyírók, felbőgnek a láncfűrészek és persze felsírnak a szomszédok. Cikksorozatunk első részében megvizsgáljuk, hogy Budapest egyes budai kerületeinek, illetve Pest megye budai vonzáskörzetének néhány nagyobb városában milyen szabályok vonatkoznak a zajvédelemre, azaz mettől-meddig lehet zajhatással járó kerti munkát végezni. Az I. kerület lakóterületi övezetében kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocs...
Bizonyára sokan megtapasztalták már, hogy kisebb értéket képviselő dolgok eladása is nagy vesződséggel járhat: igyekszünk a lehető legelőnyösebb képet készíteni az értékesítendő vagyontárgyról, hangzatos kifejezésekkel próbáljuk felkelteni a potenciális vevők figyelmét, majd végül a harmincadik érdeklődővel sikerül csak lebonyolítani az üzletet. Ez a tortúra még akkor is megviseli az embert, ha egy tízezer forintos órát próbál eladni, de még ennél is jobban főhet a fejünk, ha az adásvétel ...
Biztos sokan kerültek már olyan helyzetbe, amikor valamilyen szerződés alapján fizetendő összeget nem az követelte rajtuk, akivel szerződést kötöttek. A közösségi médiában egyre gyakrabban jelennek meg olyan felhívások, melyek arra buzdítanak, hogy az ilyen és ehhez hasonló felszólításokat hagyják figyelmen kívül, egy fillért se fizessenek ezeknek a szélhámosoknak. Valóban ennyi lenne az egész? Nézzük, miről is van szó valójában! Mi is az az engedményezés? A Polgári Törvénykönyv lehetős...
A gazdasági életben ma már bárki alapíthat gazdasági társaságot, ha megfelel a törvények által támasztott feltételeknek. Ezek a társaságok a jog által elismert önálló jogalanyok, úgynevezett jogi személyek. A Polgári Törvénykönyv szerint a jogi személy jogképes, ami azt jelenti, hogy jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogi személy a jogai gyakorlása során azonban nem tud személyesen eljárni, hiszen nincs önálló akarata és önálló cselekvésre sem képes. A jogi személyek nevében jognyila...
Korábbi cikkünkben már ismertettük a fúrt kutak vonatkozásában az engedélyezésre és az engedély hiányára vonatkozó szabályozást, továbbá felhívtuk Olvasóink figyelmét az engedély nélkül épített kutak legálissá tételével kapcsolatos jogi lehetőségekre. A lényeg, hogy minden 2019. január 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesült fúrt kútra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedély kérhető, amellyel egyidejűleg a hatóság eltekinthet a vízgazdálkodási bírs...
Akinek van kertje, az jól tudja, hogy egy igazán szépen zöldellő, üde kert fenntartásához elengedhetetlen a gyakori öntözés. A kert adottságaitól függően a vízhasználat költségei mindennapos öntözés esetében igen magasak lehetnek, így nem meglepő, hogy sokan inkább a felszín alatti víz kivételét biztosító kutat létesítenek, mely után a talajvíz kinyerését követően semmiféle adó, illeték vagy járadék nem terheli a felhasználót, tehát a kert öntözése – a legtöbb esetben – nem jelent többletkölt...