Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy az örökösök felülírhatják-e az örökhagyó végakaratát vagy a törvényes öröklés rendjét. A válasz – ahogyan azt a kedves olvasó megszokhatta – összetett. Az örökhagyó végakaratát teljes egészében nem lehet felülírni, azaz az általa örökösként nevezett személyt mindenképpen részesíteni kell a hagyatékból, ugyanakkor a Polgári Törvénykönyv lehetőséget ad az örökösként érdekelteknek arra, hogy megállapodjanak az örökségük egymás közötti megosztá...
A Ptk. a korábbi családjogi törvény (Csjt.) szülői felügyelet gyakorlása szempontjából meghatározó rendelkezését tartja fenn azzal, hogy a különélő szülő számára alapvető jogosítványokat biztosít. Vagyis – bár nem ő a szülői felügyelet teljes körű gyakorlója, hacsak nem korlátozzák vagy vonják meg ilyen irányú jogosítványait – a gyermek életét érintő lényeges kérdésekben a másik szülővel együtt dönt. Ez természetesen nemcsak jog, hanem kötelezettség is, azaz a különélő szülőnek is részt k...
Az ügyvédek is végezhetnek ingatlanközvetítői tevékenységet a 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 64/C. § (5) bekezdése és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ügyvédi tv.) alapján. A témában az érdeklődőknek érdemes elolvasni az ingatlan.com Tudástár oldalán készített interjút Dr. Zalavári György ügyvéddel. Az ügyvédi ingatlanközvetítéshez az ügyvédeknek a jogi képzettségre és az ingatlanokkal kapcsolatos tapasztalataikra te...
A társasházakról szóló törvény rendelkezése alapján a közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (azaz a közös költség) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha a Szervezeti és Működési Szabályzat másképp nem rendelkezik. A Kúria Pfv.VII.20.817/2022/7. ügyszámon meghozott döntésének alapjául az alábbi tényállás szolgált:  Az alperes által ...
Az Ecovis hálózat ügyvédei Magyarország mellett számos más országban is segítik ügyfeleiket. A Olaszországban befektetni vágyó cégeknek Antonio Argenio és Simona Reggiani, az ECOVIS STLex Studio Legale Tributario olasz adótanácsadói tudnak támogatást nyújtani. Az alábbi cikk az ő angol nyelven megjelent írásuk általuk engedélyezett magyar fordítását tartalmazza. „A 2023. január 1-jén hatályba lépett 2023. évi olasz költségvetési törvény 1. cikke az OECD Multilaterális Egyezmény (MLI) 9. cikk...
Meghatározott ingó dolog kiadása iránt kezdeményezett végrehajtási eljárás a gyakorlatban viszonylag ritkán fordul elő. Jelen végrehajtási eljárásban a pénzkövetelés behajtása helyett meghatározott ingó vagyontárgy visszaszerzése a cél. Nézzük meg a bírósági végrehajtási eljárásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) ingók kiadására vonatkozó atipikus rendelkezéseit. Meghatározott ingó kiadása iránt kezdeményezett végrehajtási eljárásban a végrehajtó a végrehajtható okiratot...
„A veszekedés halálos” – mondta dr. Bruce Lipton amerikai sejtbiológus, tavaly októberben magyarországi előadása során. Elmesélte, hogy a párjával való megismerkedése után két héttel nagyon összevesztek. Ettől mindketten rettenetesen érezték magukat, úgyhogy megegyeztek: soha többé nem veszekednek. Ennek idestova huszonvalahány éve és azóta is boldogan élnek együtt. Mediációs ülésen gyakran mondják értelmes, intelligens emberek is, hogy egy kis verbális bántalmazás minden kapcsolatba belefér...
Jelen cikkünkben arra keressük a választ, hogy egyoldalú jognyilatkozattal meg lehet-e szüntetni a szerződésmódosítást úgy, hogy az az alapszerződésünket ne érintse.  Gondoljunk csak bele: a privát és az üzleti szférában is gyakran előforduló eset, hogy egy tartós szerződés alapján valamilyen alapcsomagot tartalmazó szolgáltatást veszünk igénybe rendszeresen (pl.: felhő, stream, IT-support, adatbázis-hozzáférés stb.), majd később felmerül az igényünk arra, hogy az alapcsomagon felül, arra al...