A nyári időszakban a különböző átmeneti, pár napos munkák gyakoribb megjelenése okán a jelen cikkünkben az egyszerűsített foglalkoztatás fő szabályait, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követően is fennmaradó, a 2020-as évre irányadó új, kedvezményes szabályokat ismertetjük. Az egyszerűsített foglalkoztatás célja, szabályai A szabályozás célja az, hogy rugalmasabb munkajogi szabályokat nyújtson az idényjellegű, pár napos munkát igénylő foglalkoztatás esetén, egyszerűsítve így a k...
Számos blogcikkben foglalkoztunk már a hulladékgazdálkodás előírásaival, ezen belül a közigazgatási szankciórendszerével, de nem esett még szó arról, hogy súlyosabb esetben a hulladékgazdálkodási előírások megsértése büntetőjogi szankciót is vonhatnak maguk után. A büntetőjogi tényállás pontos elnevezése a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése. A tényállás szerint arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, engedély nélkül vagy az engedély keretei...
A koronavírus járvány több szektorban adott teret a digitalizációnak és annak, hogy a már meglévő adottságokat az üzleti élet is kihasználhassa. A legtöbb cég áttért az online videokonferenciák, home office, elektronikus aláírások és az egyszerűbb, gyorsabb, digitális megoldások világára. Ebben a körben értelmezési kérdések és gyakori vita merül fel az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (röviden: AVDH) aláírt dokumentumokkal, szerződésekkel kapcsolatban. Az ügyfélkapus...
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel már több, a mindennapi életet és az adminisztrációt könnyítő intézkedést ismertettünk blogcikkeinkben. A napokban újabb, a hatóság engedélyezési eljárásokat érintő előírások jelentek meg, melyeket szeretnénk bemutatni. Az átmeneti, a veszélyhelyzet időtartamára irányadó eljárásjogi előírások a) a kormányzati igazgatási szervek, b) a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gy...
A Kormány által 2020. április 7-én bejelentett, a munkahelyek megőrzését és a munkáltatók, valamint a munkavállalók támogatását célzó gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtott támogatásokat nem minden munkáltató kívánja vagy tudja igénybe venni. A munkahelyek megmentése céljából ezért a munkáltatók olyan házon belüli intézkedéseket hoztak az elmúlt időszakban, amellyel megítélésük szerint működésük hosszú távon fenntarthatóvá válhat. Az egyik ilyen gyakori intézkedési forma a cafeteriaelem...
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel már több intézkedést foganatosított a kormány. Most egy újabb olyan csomag látott napvilágot, ami segítheti a gazdaság szereplőinek túlélését. Egy korábbi blogcikkben (Vészhelyzetben meghiúsul az éves beszámoló elfogadása? Az ülés tartása nélküli döntéshozatal néhány lényeges szabálya) már foglalkoztunk az éves beszámoló elfogadásának alternatív lehetőségeivel. A most ismertetendő előírások részben ezt a témakört is érintik,...
A jelenlegi veszélyhelyzet alatt gyakori, hogy a munkáltatók és a munkavállalók között felmerül a fizetés nélküli szabadság alkalmazása, ami a felek megállapodásán alapulhat. Ezen megoldás során a munkáltató lényegében mentesíti a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól, amely időtartamra munkabért nem fizet a munkavállaló részére. A 2020. április 7-ei kormánybejelentést megelőzően a fizetési nélküli szabadság időszaka nem csak tisztán munkajogi szempontból, hanem a társadalombizt...
A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel megnőtt a jelentősége a személyes találkozások száma csökkentésének és az elektronikus kapcsolattartás különböző formáinak. Mivel közeledik az éves beszámolók közzétételének a határideje, érdemes áttekinteni ennek társasági jogi vonatkozásait. A legfőbb szerv döntéseit jellemzően személyes megjelenéssel együtt járó társasági eseményeken, taggyűlésen vagy közgyűlésen hozza, de a technikai fejlődés magával hozta az alternatív ...