A hatékony, olcsó és ügyfélbarát ügykezelés kialakítása, illetve a lakosság és a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése iránti igény egybeesik az infokommunikációs technológiák, eszközök és szolgáltatások rohamos tempójú fejlődésével. Az utóbbi évek jogalkotása jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy mind a közigazgatásban, mind a bíróságok előtti eljárásokban az ügyfelekkel történő papír alapú kapcsolattartást felváltsa az elektronikus út. Jelen cikkünkben szeretnénk egy általán...
Példa Béla felkel, elvégzi reggeli teendőit és a jó gazda gondosságával kiüríti a levelesládáját. Ahol is, talál egy felszólítást két parkolási társaságtól, párat a közterület-felügyelettől és ráadásként egyet-kettőt a Vas Megyei Rendőrkapitányságtól is. Előfordulhat? Sajnos elő. Mégpedig akkor, ha az eladott gépjárművünket a vevő nem vezetteti át a nyilvántartásban, és még mindig minket találnak meg tulajdonosként. De hogy lehet ez? Nos, mert ilyen életrevaló a jogszabályi környezet. E...
Haláluk esetére sokan szeretnék maguk kijelölni azt az öröklési rendet, amely meghatározza a hátrahagyott vagyon felosztását az örökösök között. Gyakori megoldás erre az otthon elkészített írásbeli magánvégrendelet, amelyet aztán készítője az íróasztal fiókjába bújtat, megnyugodva, hogy most már biztosítva van a végakarata.  Az így elkészült végrendeletek nagy része azonban nem felel meg a végrendelet alaki követelményeinek és ezáltal – eredményes megtámadást követően – érvénytelen. Az is elő...
Sokszor hallottunk már arról, hogy az ügyvédek titoktartásra kötelezettek. Azaz, ha egy ügyvéd számára megbízást adunk bármely ügyben, biztosak lehetünk abban, hogy az üggyel kapcsolatos minden átadott információ nem juthat harmadik személy tudomására. De köteles-e titoktartásra az ügyvéd, ha a személyes vagy az írásos konzultációt követően mégis úgy döntünk, hogy nem bízzuk meg, és nem írunk alá megbízási szerződést és meghatalmazást? Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. ...
Egy teljesen mezei adásvételnek tűnhet, ha egy galériában vagy akár közvetlenül a művésztől veszünk egy kortárs festményt. De vajon korlátlanul bármit megtehetek a képpel, hasznosíthatom ugyanúgy, mint egy szerzői jogvédelemben nem részesülő más hétköznapi dolgot? Mondjuk, mint egy kerékpárt? A kérdés összetettebb, mint gondolnánk. A szerzői jogokat boncolgatjuk egy picit e bejegyzésben (és annak tervezett folytatásában is). Ahhoz, hogy megértsük, miért viselkedik máshogy egy festmény, ...
Egy kevésbé örömteli téma, azonban sajnos sokakat érintő kérdés, ezért nézzük meg, hogy ki és milyen feltételek szerint jogosult árvaellátásra, és hogyan lehet azt igényelni. Az árvaellátás a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások egyik fajtája. Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők által egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is –, akinek egyik vagy mindkét szülője elhunyt, és ...
Itt van a nyár és sokan készpénz helyett hitelkártyával vágnak neki a külföldi utazásnak, azonban ha az utazás előtt kevesebb figyelmet és körültekintést fordítanak pénzügyeikre, mint a hőn áhított nyaralási célpont kiválasztására, akkor a nyaralást könnyen beárnyékolhatják kellemetlen meglepetések, amik akár utólag is jelentkezhetnek. A kellemetlenségek elkerülése érdekében indulás előtt bankunknál érdemes leellenőrizni, hogy pontosan mekkora a kártyánkon beállított napi limitünk, ugyanis eb...
2018. október 1-jei hatállyal új közjegyzői díjszabásról szóló rendelet (22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet) lép hatályba; rendelkezéseit alapvetően ezen a napon és azt követően megkezdett eljárásokra kell alkalmazni. Az új jogszabály megemeli az ügyérték alapú munkadíjat. A gyakorlatban ez az emelés „csak” pár ezer forintot jelent egészen 200 millió forintos értékhatárig (a régi jogszabályban ez volt az ügyérték maximum). Viszont, az e fölötti ügyértékű ügyek esetében jelentős emelésre kell...