Korábbi cikkünkben a társasházi kamerarendszerek üzemeltetésének egyes adatvédelmi jellegű kérdései már bemutatásra kerültek. A jelen bejegyzésünkben a társasházi törvénynek [2003. évi CXXXIII. törvény; (Tht.)] a kamerarendszerre vonatkozó rendelkezéseit a teremgarázsok tekintetében értékeljük. A Tht. úgy rendelkezik, hogy a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer léte...
A Ptk. a rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség kérdését mind a külső jogviszonyban, mind a belső jogviszonyban szabályozza. A külső jogviszony a házastársak és harmadik személy közötti jogviszonyt jelenti, a belső jogviszony pedig a szerződést kötő házastársnak a házastársával szembeni felelősségét. A külső jogviszony tekintetében, ha a házastárs részt vett a szerződéskötésben, akkor a harmadik személlyel kötött szerződésből eredő tartozásért a különvagyonával és a közös vagyon r...
Nem is gondolnánk, hogy mennyi féle módja létezik annak, hogy tulajdonjogot szerezzünk. A hétköznapi ember fejében a legegyszerűbb tulajdonszerezési mód él, ami nem más, mint az átruházás, azonban megannyi módja van, hogy tulajdonjogot szerezzünk. Előző cikkünkben már értekeztünk a tulajdonszerzés módjainak egy részéről. Jelen cikkünkben a tulajdonszerzés többi módozatairól adunk számot. Feldolgozás és átalakítás Aki idegen dolog feldolgozásával vagy átalakításával a maga számára új dol...
Cikksorozatunk legutóbbi részében megvizsgáltuk a szerzői jog keletkezésének időpontját, továbbá számba vettük a szerzőt megillető szerzői jog tartalmát. Így lelkes Olvasóink már tudják, hogy a szerzőt megillető szerzői jogokat két fő csoportra oszthatjuk. Jelen cikkünkben pedig az egyik fő csoporttal, mégpedig a szerző személyhez fűződő jogaival foglalkozunk. A jogalkotó összesen három jogot sorol ebbe a kategóriába. Most ezeket fogjuk számba venni. Az első ilyen jog a mű nyilvánoss...
Korábbi cikkünkben ismertettük az Európai Versenyhatóságok Hálózata (ECN) közös nyilatkozatát a versenyjog alkalmazásáról a koronavírus miatti válság idején. Ezt követően jelent meg az Európai Bizottság „Ideiglenes keret az üzleti együttműködéssel kapcsolatos antitröszt kérdések vizsgálatára a jelenlegi COVID-19-járvány miatt kialakuló sürgős helyzetekre válaszul” tárgyú közleménye az Európai Unió Hivatalos Lapja 2020. április 8-i C 116I számában. A közlemény a vállalkozások közötti együttműk...
A koronavírus járvány több szektorban adott teret a digitalizációnak és annak, hogy a már meglévő adottságokat az üzleti élet is kihasználhassa. A legtöbb cég áttért az online videokonferenciák, home office, elektronikus aláírások és az egyszerűbb, gyorsabb, digitális megoldások világára. Ebben a körben értelmezési kérdések és gyakori vita merül fel az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (röviden: AVDH) aláírt dokumentumokkal, szerződésekkel kapcsolatban. Az ügyfélkapus...
Árverésen vásárolt ingatlan esetén fontos különbséget tenni a „lakott” és a „beköltözhető” ingatlan között. Önmagában az, hogy az ingatlanban lakik valaki, még nem jelenti azt, hogy lakott állapotban kerül árverésre az ingatlan. A bírósági végrehajtásról szóló törvény meghatározza azokat a feltételeket, amikor egy ingatlant csak lakott állapotban lehet árverésre bocsátani. Amennyiben az árverési vevő lakott állapotban vásárolja meg árverésen az ingatlant, az ingatlanban lakó személyeket kiköl...
Az Európai Adatvédelmi Testület (Testület) 2020. májusában adta ki a honlapokon alkalmazott, a „cookie” vagy „süti” programok működéséhez történő hozzájárulás menetének tekintetében frissített iránymutatását. Korábban, 2018. áprilisában már a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport WP259 iránymutatása, illetve a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 70. cikk (1) bekezdésének e) pontja foglakozott a témával. A Testület most kiemelten két vonatkozásban frissítette a süt...