A GDPR hatálybalépése óta az életünk mindennapjaivá vált az adatvédelem fogalma, szinte bármilyen szolgáltatóhoz fordulunk, a kapcsolatfelvétel legelső lépése az, hogy hozzájárulunk az adataink kezeléséhez. De nemcsak a gazdasági társaságok, hanem egy társasház életében is meghatározó az adatvédelem, hiszen Magyarországon a társasházakban főleg természetes személyek jelentik a tulajdonosok körét. Fontos tudni, hogy a gazdasági társaságok adatai kapcsán az adatvédelem rendelkezései nem alkalma...
Mindennapjainkat át- és átszövik a feladatok, határidők, kötelezettségek. De nem csak nekünk, magánembereknek, hanem a hatóságoknak is vannak előírt határidői, amelyeket jogszabály határoz meg. Nézzük most meg általános jelleggel ezeket a határidőket és a vonatkozó főbb előírásokat! Az ügyintézési határidők az eljárás megindulásának napján kezdődnek, és az alábbiak szerint alakulnak: (i) automatikus döntéshozatal esetén 24 óra, (ii) sommás eljárásban 8 nap, (iii) teljes eljárásban pedig 6...
A Ptk. szerint a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. (Ez a tilos önhatalom.) A tilos önhatalom ellen a birtokos – a birtok megvédéséhez szükséges mértékben – önhatalommal is felléphet. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalommal akkor lehet fellépni, ha a más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná. A birtokvédelem egyik önálló eszköze tehát az ö...
A webshopok impresszumai tulajdonképpen olyanok, mint a játékvezetők a futballpályán: amíg rendben végzik a dolgukat, addig észre sem vesszük őket, de ha hiányoznak vagy rosszul végzik a dolgukat, akkor bizony elégedetlenek lehetnek a szurkolók…azaz a vásárlók. Az impresszum elkészítése nem igényel különös jogi vagy egyéb szaktudást, mégis gyakori, akár nagyobb webshopok esetén is, hogy nem sikerül megugrani ezt a feladatot – talán éppen azért, mert nem köztudomású ez a kötelezettség. Jelen ...
20 éve született Magyarországon a közvetítői törvény, azóta bárki igénybe veheti hivatásos mediátorok közreműködését vitás ügyei rendezésére. Ennek ellenére sajnos nem terjedt el eléggé a köztudatban ez a lehetőség, aminek sok oka van. Az egyik, hogy kevesen tudják, mit is jelent pontosan a mediáció, mi is történik egy mediáció során. Sok félreértéssel találkozunk mediátorirodánkban, ezért összeszedtem a legfontosabb tudnivalókat, amik nem mindig egyértelműek. 1. A mediátor nem dönt és nem í...
Bizonyára nem teszünk eget rengetően új megállapítást azzal, hogy a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás alapvető jelentőségű az érvényesített követelés behajtása szempontjából: annak elmulasztása esetén ugyanis a követelést tartalmazó fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik, amely következmény „visszaállítására” csak szűk körben van lehetőség. A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás tartalmi követelményeit illetően nincsenek túlzott elvárásoknak kitéve a ...
A Kúria egyik friss döntésében foglalkozott a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodásban foglalt „adminisztrációs hibából” vállalt munkáltatói fizetési kötelezettség következményeivel. A döntés alapjául szolgáló tényállás szerint a munkavállaló 2019. április 4-én írásban kérelmet terjesztett elő, amelyben munkaviszonya 2019. április 30-ával történő megszüntetését kérte. Az illetékes HR-vezető a munkavállaló kérelmére április 4-én rájegyezte, hogy „Átvet...
Egy válás nem derült égből villámcsapásként érkezik, bár sokszor az egyik fél így érzi. A váratlanság oka azonban nem a jelek hiánya, hanem a struccpolitika, az elhárító mechanizmusok, az, ha valaki nem akar szembenézni a problémákkal. Komoly figyelmeztető jelei vannak, ha egy házasságot a válás fenyeget, és jobb, ha ezeket időben észrevesszük, amikor talán még nem késő. Van, aki annyira belemerül a munkájába, a karrierje vagy a vállalkozása építésébe, hogy nem veszi észre, mennyire eltávolod...